Ostatnio często pokazujemy Wam piękne dworce kolejowe w Polsce. Zachwyciły nas ten w Białymstoku i Bielsko-Biała Główna. Prezentowaliśmy Wam też cudną restaurację dworcową "Perła Przemyśla". Dziś dzielimy się z Wami efektami remontu w Suszu. Budynek stacji odzyskał swoje historyczne piękno i jednocześnie stał się obiektem przystosowanym do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Wykonawcą prac budowlanych była firma 3JM Michał Bryłka, a dokumentację projektową opracowała pracownia AllPlan Sp. z o.o. Przede wszystkim z elewacji usunięto wtórne warstwy malarskie, by odsłonić cegłę, którą wraz z detalami architektonicznymi poddano zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym. Historyczny charakter dworca podkreśla nowa, odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe wykonane z dachówki holenderskiej. 

– Susz to czwarty dworzec udostępniony podróżnym po przebudowie w tym roku  i z pewnością nie ostatni. Jestem przekonany, że mieszkańcy miejscowości i wszyscy odwiedzający będą pod wrażeniem przemiany, jaką przeszedł dworzec. Jest teraz bardziej dostosowany do wygody podróżnych, potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współczesnych standardów obsługi. Przyciąga oko dzięki temu, że  podczas przebudowy udało się wydobyć jego historyczne piękno, które wcześniej trudno było dostrzec. Mnie cieszy również to, że remont pozwolił na zastosowanie rozwiązań proekologicznych, takich jak choćby panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku pozwalające pozyskiwać „zieloną” energię elektryczną – podkreśla Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Ważnym elementem przebudowy dworca w Suszu było również nowe zagospodarowanie bezpośredniego sąsiedztwa dworca. W jego najbliższym otoczeniu wykonano nowe nawierzchnie, uporządkowano tereny zielone, a także zamontowano elementy małej architektury takie jak ławki,  kosze czy oświetlenie terenu.

 
Przebudowa dworca w Suszu była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej łączny koszt to 7,5 mln zł brutto.