Kochamy figurki projektu Lubomira Tomaszewskiego. Do 3 listopada obejrzycie je w Warszawie, na wystawie „Lubomir Tomaszewski. Odłamki" w Kordegardzie na Krakowskim Przedmieściu. Oprócz ćmielowskich dzieł sztuki na ekspozycji zobaczyć można też obrazy, które powstały w unikatowej technice ognia i dymu oraz rzeźby, które artysta tworzył „w duecie z naturą". 

Urodzony w 1923 roku Polsce artysta, absolwent warszawskiej ASP, naznaczony wojennymi przeżyciami, odnotowujący na swojej drodze w powojennym kraju niemałe sukcesy, w 1966 roku zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł na stałe. Lubomir Tomaszewski nigdy nie zapomniał jednak o ojczystych stronach, do których nieustannie tęsknił i niejednokrotnie wracał także w swojej twórczości. 

Ekspozycja dotyka zarówno trudnych przeżyć wojennych, tematu Holokaustu ( rzeźba Pochód Kapłanów, która jest prezentowana w towarzystwie obrazu Płonącej Warszawy, co nadaje dramatyzmu ekspozycji ) jak i afirmacji życia. Na wystawie znalazła się także rzeźba rzeźba Lot do Wolności - trójwymiarowa, polichromowana postać kobiety z wnoszącymi się nad jej głową symbolicznymi glołębiami. Warto dodać, że nie jest to pierwszy pokaz prac artysty w Kordegardzie. Wcześniej prezentował on w tych murach swoje dzieła w 1964 roku na ekspozycji zatytułowanej „Rzeźba, ceramika i szkło Lubomira Tomaszewskiego”. Obecnie – w rok po śmierci artysty – jego twórczość nadal zachwyca. Zapraszamy.  
Kuratorki: Anna Rudek-Śmiechowska, Katarzyna Rij 

Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, MKiDN, Fundacja Art And Design Lubomir Tomaszewski (Ćmielow)