Projekt miał swój początek w 2017 roku. Projektatnki połączyły wtedy indywidualne działania i postawy projektowe w jedną opowieść o pięknie i zdrowiu
kształtów. Porównują różnorodność bez dokonywania oceny. Autorki przedstawiają relacje pomiędzy projektami mody a kształtami kobiecego ciała, kolekcją unikatowych przedmiotów szklanych wytworzonych ręcznie a kształtami liści z jednej rośliny. Bar i Janulaitytė dają jednakowy głos każdej z form. Przypominają że w przyrodzie różnorodność oznacza specjalizację i przystosowanie się do środowiska, a wszystko co pochodzi od natury jest tak samo piękne.

Poprzez zostawienia autorki zadają pytania: Czy jesteśmy krytyczni wobec niedoskonałych naczyń, na których pozostały ślady rąk twórcy rzemieślnika? Czy wartościujemy liście rosnące na jednym drzewie jako piękne lub brzydkie? W jaki Kolekcja przedmiotów Splecione stworzona przez Agnieszkę Bar powstała w unikatowym procesie, który akcentuje
wartość pracy ręcznej, pozostawia odciski gestów i emocje, ujawnia ich pochodzenie, a także przypomina o naturalnych zasobach i rzemiośle. Autorkę nurtują pytania: Czy istnieje piękno w obiektach, jeśli nie towarzyszy im radość wytwarzania?sposób odczuwamy ludzi z naszego otoczenia? Czy oceniając tworzymy nienaturalne podziały? Jakie są granice naszej
tolerancji wobec innych ludzi?

Zobaczcie koniecznie! To wyjątkowe wydarzenie objęliśmy naszym patronatem.


Wystawa odbędzie się w ramach 12. edycji ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL pod hasłem Refleksje, 19 – 27 maja 2018.
Centrum Festiwalowe, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, Tymienieckiego 3, Budynek C - parter