Krakowski Hotel Cracovia to jeden z najlepszych przykładów powojennego modernizmu w Polsce. Budynek wraz z działką, na której stoi, w 2016 roku stał się własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. W częściowo wpisanym do rejestru zabytków obiekcie powstanie Muzeum Architektury i Designu, a pomiędzy nim i Gmachem Głównym MNK nowa przestrzeń publiczna. 

- Dzisiaj otwieramy kolejny etap prac związanych z przystosowaniem tego miejsca - dawnego hotelu Cracovia, który został zakupiony ze środków publicznych dla Muzeum Narodowego w Krakowie w celu zorganizowania tam oddziału muzeum poświęconego architekturze i designowi, a nawet czegoś więcej niż oddziału, bo mówimy tutaj o wielkim centrum multimedialnym, a także wystawienniczym – powiedział podczas konferencji prasowej w Cracovii w dniu 17 lutego 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor Piotr Gliński. 

Cracovia to projekt Witolda Cęckiewicza, autora między innymi ambasady polskiej w New Delhi, Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Hotel był otwarty dla gości w latach 1965-2011. W 2016 roku Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał część budynku do rejestru zabytków. Niestety obecnie budowla jest w kiepskim stanie technicznym. Wymaga teraz daleko idącej przebudowy i adaptacji, łącznie z całkowitą wymianą substancji budowlanej, w zakresie na jaki pozwala na to wpis konserwatorski.

W grudniu 2020 roku zespół pod kierunkiem dr inż. Stanisław Karczmarczyka ukończył kompleksową ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną, dotyczącą oceny możliwości adaptacji istniejącego układu nośnego budynku dawnego hotelu Cracovia do funkcji muzealnych. Aktualnie trwa analiza opracowania w celu określenia możliwych do zrealizowania programów funkcjonalno-użytkowych z uwzględnieniem wytycznej maksymalnego zachowania oryginalnej substancji budowalnej i elementów wystroju. W rozmowach bierze udział także profesor Cęckiewicz. 

- Hotel Cracovia to budynek zabytkowy, jeden z najlepszych przykładów powojennego modernizmu w Polsce. Nie tylko jego wartość architektoniczna jest ważna, ale też urbanistyczna. Znajduje się on naprzeciw Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, tworząc razem z nim wyjątkowy kompleks architektury modernistycznej XX wieku, a także nową przestrzeń publiczną dla Krakowa między naszymi budynkami. Wokół budynku jest teren zielony, który też chcemy zagospodarować i otworzyć dla mieszkańców. Sama instytucja będzie składała się z dwóch części. Pierwsza będzie przypominała galerie muzealne z prezentacją najlepszych osiągnięć polskiego designu i architektury XX i XXI wieku. Równie istotna będzie część druga tej inwestycji: centrum edukacyjne związane z tymi dwoma dziedzinami,  które po pierwsze, w polskim muzealnictwie nie były do tej pory reprezentowane w odpowiedniej skali (biorąc pod uwagę jej znaczenia i osiągnięcia dla historii kultury polskiej), a z drugiej - te dziedziny dzisiaj wpływają na rozwój gospodarczy Polski. Chcemy stworzyć miejsce, w którym historia będzie się spotykała z teraźniejszością i przyszłością - mówi Krakowie prof. Andrzej Szczerski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie