19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Od dzisiaj do 2 maja na tak zwanej warszawskiej patelni, placu w centrum stolicy z wejściami do metra i podziemi, można oglądać mural upamiętniający tamten historyczny zryw. Na malunku będącym elementem #akcjaŻonkile zobaczymy portrety dziewięciu Żydówek, które walczyły w czasie kwietniowego zrywu w samym getcie i poza nim. Są to: Tosia Altman, Feigele Peltel, Niuta Tajtelbaum, Szoszana Kossower, Mira Fuchrer, Rachela Zylberberg, Dorka Goldkorn, Irka Gelblum oraz Rywka Pasamonik. Ich dokładne biogramy znajdziecie na stronie Muzeum Polin. 

Mural powstał dzięki projektantom: Annie Koźbiel-Walas oraz Adamomi Walasowi, Good Looking Studio, wolontariuszkom i wolontariuszom z Muzeum Polin. Być może po 2 maja praca zostanie przeniesiona na Muranów.