Narodowe Centrum Kultury zaprosiło do współpracy Good Looking Studio (znane nam już z wielu realizacji) po to, by przedstawić historię powstania „Solidarności” oraz współpracy opozycji demokratycznej w Polsce i Czechosłowacji. Efekt? Dwa murale, które powstały niedawno w stolicach obu państw: w Warszawie i i Pradze. 

- Polskę i Czechy łączą podobne historyczne doświadczenia oraz trudna i długa droga do demokracji i suwerenności.  W obydwu krajach wyznaczała ją opozycja demokratyczna, a kamieniem milowym była polska Solidarność, która narodziła się 40 lat temu i promieniowała na cały region.  Jej owocem stała się również Solidarność Polsko-Czechosłowacka i rozwijana w jej ramach podziemna współpraca działaczy opozycyjnych. To właśnie historia Solidarności oraz jej wpływ na rozpad obozu komunistycznego i demokratyzację państw naszego regionu zainspirowały ośmiu twórców murali z Polski i Czech.– komentuje prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Proces twórczy został poprzedzony zaproszeniem na wizyty studyjne w Pradze i Trójmieście ośmiu młodych artystów z Polski i Czech. W grupie tej znaleźli się: Karol Banach, Kinga Offert, Olga Fedirko, Kasia Majewska, Aliona Baranova, Martina Fischmeister, Marek Kulhavy i Barbora Idesova. W ten sposób twórcy mieli możliwość poznania historii przemian w obydwu krajach i przeniesienia jej do świata sztuki. Po kilku miesiącach przygotowań, z początkiem października rozpoczęto prace artystyczne na ścianach. Murale w Pradze i Warszawie powstawały równolegle siłami artystów z Good Looking Studio. Jednoczesne odsłonięcie murali nastąpiło 9 października o godzinie 10:30. w Pradze (ul. Tusarova 42) i w Warszawie (ul. Sienna 45). Ekspozycja obu murali najprawdopodobniej będzie ograniczona czasowo. W tej chwili przewidziana jest na najbliższe 24 miesiące. 

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu z programu grantowego „Kultura Inspirująca” polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.