Czwarta edycja wydarzenia była pod wieloma względami szczególna. Już sam temat przewodni – „stan splątany”, czyli pojęcie ze słownika mechaniki kwantowej – wyznaczył interesujący kierunek artystycznych poszukiwań. Termin ten to metafora problemów, z którymi spotykamy się każdego dnia. „Żyjemy w świecie rozdartym między strachem a nadzieją, między potrzebą zaspokojenia partykularnych interesów a spełniania obowiązków wobec społeczności” – tłumaczą na swoich stronach organizatorzy.

 

Na zaproszenie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odpowiedziało aż 18 uczelni z 11 krajów: Szwecji, Estonii, Finlandii, Litwy, Japonii, USA, Czech, Słowacji, Rumuni, Słowenii i Polski. Finalnie wystawa konkursowa, którą do końca roku oglądać można w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, przedstawia czterdzieści dwie znakomite realizacje z obszaru tkaniny unikatowej i designu.

Laureatów konkursu wyłoniło międzynarodowe jury, w skład którego weszły: Hella Jongerius (Holandia), Aleksandra Gaca (Polska), Janis Jefferies (Wielka Brytania), Jessica Hemmings (Niemcy) oraz Dorota Stępniak (Polska). Obrady jury przyniosły werdykt w postaci czterech równorzędnych nagród przyznanych kategoriach: tkanina artystyczna, tkanina projektowa oraz w kategorii interdyscyplinarnej.

Jurorki w uzasadnieniu werdyktu podkreśliły, w jak istotny sposób nagrodzone prace poruszają współczesne dla młodych artystów i projektantów problemy. O zaangażowaniu twórców świadczą także tytuły nagrodzonych tkanin artystycznych: „Brak równości w społeczeństwie funkcjonującym w oparciu o nowoczesne technologie (smart socjety) na przykładzie różnych pokoleń” Marii Pilm czy „Mandorla dla ziemi” Jonatana Jurkowskiego. Jurorzy konkursu nagrodzili także tkaninę projektową Zuzanny Wójcik „Soft or not” oraz pracę interdyscyplinarną Renaty Ramoli-Piórkowskiej „Jutro. Tkaniny z użyciem nasion”.

Głęboką potrzebę odniesienia się w swoich pracach do otaczającej rzeczywistości dostrzegła również kurator wystawy dr Dominika Krogulska-Czekalska: „Doświadczenie pandemii i odchodzenia bliskich wywarło piętno na nas wszystkich, także na autorach prezentowanych na wystawie obiektów – są to chyba najbardziej poetycko zmaterializowane formy wypowiedzi.

Powstały także tekstylne zapisy, znaki czasu, które już zawsze będą nas odsyłać do tego momentu w historii” – czytamy w tekście kuratorskim.

Prace młodych twórców budujące wystawę Young Textile Art Triennial 2022 zauważalnie rezonują ze światem i jego kondycją. Studenci jako obserwatorzy i uczestnicy zdarzeń nie pozostali wobec tych zjawisk obojętni. Natura, która zawsze inspirowała artystów, także teraz pozostaje powodem do tworzenia, jednak coraz częściej jest to wyraz troski o nieustannie wyniszczaną planetę.

W podobny sposób prace młodego pokolenia twórców tkaniny odebrali uczestnicy towarzyszącej konkursowi konferencji. Podzielona na trzy części dyskusja podczas otwartego sympozjum naukowego YTAT 2022 przybliżyła słuchaczom znaczenie tkaniny artystycznej i projektowej w ważnych współczesnych kontekstach: muzealnym, edukacyjnym oraz komercyjnym, poświęcając także miejsce zjawiskom sztuki młodych.

„Widać wyraźnie, że młodzi artyści angażują się w tematy polityczne, tworzone rzez nich prace są odzwierciedleniem ich położenia we współczesnym świecie – refleksją na temat bycia częścią globalnego systemu w dobie cyfrowego świata. Wszystkie oczywiste problemy współczesności, takie jak wojna, migracja czy zmiany klimatyczne, bardzo wyraźnie widać w pracach młodych artystów zajmujących się tkaniną” – mówiła Ann Coxon, kuratorka Tate Modern w Londynie, jedna z prelegentek konferencji.

Wystawę symbolicznie zwieńczyła przestrzeń przywołująca skojarzenia z dziecięcym pokojem. Jak mówi kurator ekspozycji dr Dominika Krogulska-Czekalska: „To miejsce, w którym empatyczny, szczery i wrażliwy młody człowiek obmyśli dla nas lepszą przyszłość”. Co przyniesie czas? Tego dowiemy się już za trzy lata, podczas kolejnej edycji wydarzenia.

Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych jest wydarzeniem towarzyszącym 17. Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi. Organizatorem YTAT 2022 jest Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, a współ-twórcami wydarzenia - jego partnerzy: Centralne Muzeum Włókiennictwa (główny partner merytoryczny oraz pomysłodawca tegorocznego sympozjum) oraz Miejska Galeria Sztuki w Ło-dzi.

Wydarzenie YTAT 2022 zostało objęte patronatem honorowym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, Wojewodę Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła „Gazeta Wyborcza”, magazyn „Kalejdoskop” oraz TVP3 Łódź.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.