Dobra wiadomość dla fanów teorii Formy Otwartej autorstwa Oskara i Zofii Hansenów. Teoria ta, ogłoszona przez Oskara Hansena (1922-2005) podczas Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej CIAM w Otterlo w 1959 roku, zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników. Jej manifestem stał się drewniany dom należący do pary, położony w Szuminie nad Bugiem.  Za sprawą dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2017 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej stało się właścicielem tego cennego obiektu. O Teorii Formy Otwartej pisaliśmy Wam niedawno TUTAJ przy okazji wystawy na temat twórczości  Oskara i Zofii Hansenów  w Muzeum nad Wisłą. 

Pierwsze prace przy budowie domu  Hansenowie podjęli w 1968 roku. Miał być ich letnią rezydencją. O wyjątkowej atmosferze budynku decydują między innymi ślady działalności i pasji jego dawnych gospodarzy. Wnętrze jest w dużej mierze otwarte. Od maja 2014 dom należy do Iconic Houses Network. Budynek budzi zainteresowanie pasjonatów architektury. Bywał udostępniany zwiedzającym, niestety tylko przez kilka dni w roku. Od marca będzie go można odwiedzać nieco częściej. Wtedy też najprawdopodobniej poznamy grafik jego dostępności. W tej chwili w Szuminie trwa inwentaryzacja i mają miejsce drobne naprawy.