Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" powstanie już w 2023 roku na krakowskim Zabłociu (między innymi w dawnych budynkach Składu Solnego). Za projekt odpowiada pracownia JEMS Architekci - zespół w składzie: Katarzyna Kuźmińska, Łukasz Stępnik, Łukasz Krzesiak, Maciej Rydz i Aleksander Gadomski.

Centrum ma być poświęcone głównie osobie i twórczości Stanisława Lema,  słynnego pisarza, filozofa i futurologa związanego z Krakowem. Znajdzie się tu również wystawa na temat języka polskiego. Koncepcja wystaw stałych przygotowana została przez Studio Tengent przy współpracy z pisarzem Jackiem Dukajem. Skład Solny zostanie wyremontowany, powstanie także nowa część muzeum korespondująca z wnętrzem zabytkowego budynku. Część ekspozycji na poziomie -1 ma być efektownie pofalowana co stworzy wrażenie odrealnienia, czy wręcz przeniesienia na inną planetę. Atrakcją mają być najnowocześniejsze technologie będące częścią ekspozycji.

Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" będzie liczyło około 4 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Oprócz muzeum w obiekcie znajdą się także: mediateka, aula, która pomieści około 400 osób, księgarnia oraz czytelnia.  Wokół obiektu zaplanowano tereny zielone. Koszt budowy ma wynieść około 105 milionów złotych.