Działalność Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak związana była dość ściśle z Wrocławiem. To tu jako pierwsza kobieta po wojnie otrzymała ona dyplom architekta. Młoda projektantka pracowała przy odbudowie wrocławskich zabytków, projektowała pierwsze wrocławskie osiedla, nowoczesne szkoły i nowatorskie budynki mieszkalne, by w kolejnych latach opracowywać obiekty znacznie bardziej złożone: wielkie centra handlowo-usługowe, ośrodki wypoczynkowe, zespoły mieszkaniowe i świątynie. Niedawno pisaliśmy Wam o świetnej monografii "Patchwork" autorstwa Michała Dudy poświęconej osobie i pracy Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Teraz architektka doczekała się pierwszej zagranicznej wystawy na swój temat. Przez trzy miesiące (począwszy od końca lutego) w galerii Center for Architecture w Nowym Jorku można zobaczyć projekty i rysunki autorki. Są też archiwalne i współczesne fotografie jej projektów. 

Tytuł wystawy to „Patchwork: The Architecture of Jadwiga Grabowska-Hawrylak”. Odnosi się on do tekstylnych kompozycji, których tworzenie było jedną z największych pozazawodowych pasji architektki. Kuratorami wystawy są Małgorzata Devosges-Cuber i Michał Duda. Ekspozycję przygotowano we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Center For Architecture.