Wczoraj po raz pierwszy rozbłysnął neon #WielkaWarszawa, znajdujący się na fasadzie budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79. Instalacja stanowi interpretację Planu Ogólnego Wielkiej Warszawy z 1928 roku, opracowanego przez zespół urbanistów, architektów i techników pod kierunkiem Stanisława Różańskiego. Koncepcja obrazowała rozwój stolicy oraz jej ówczesnych przedmieść, podzielonych funkcjonalnie na: śródmiejskie City, Oś Saską i Trakt Królewski, historyczne Śródmieście z intensywną zabudową mieszkaniową, dzielnicę reprezentacyjną na Polu Mokotowskim oraz oddzielne zgrupowania dzielnic mieszkaniowych i przemysłowych. Sama ilustracja planu z lat dwudziestych została sporządzona w stylistyce inspirowanej awangardową grafiką modernistyczną.

Neon #WielkaWarszawa powstał w ramach warszawskiego budżetu partycypacyjnego. Projekt jest dziełem mieszkańca stolicy tworzącego pod pseudonimem Arek Vaz, absolwenta wydziału Sztuki Nowych Mediów PJTAK. Zamysłem projektodawcy było udowodnienie, że sztuka miejska związana ze światłem może podążać w innowacyjnym kierunku, a neony są środkiem pozwalającym łączyć historię miasta z jego przyszłością. Za realizację projektu odpowiada Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Cieszymy się, że neony wracają do stolicy.