Centrum Światowego Dziedzictwa poinformowało właśnie o nowym obiekcie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To lasy bukowe położone na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Weszły w skład formacji "Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy". Obiekt tworzą 94 obszary w 18 różnych krajach. W tej grupie lasów znalazły się także lasy między innymi w Austrii, Albanii, Bułgarii, Rumunii, Czechach, Czarnogórze, Hiszpanii czy Słowenii.

Bieszczadzki las bukowy to las o charakterze pierwotnym. Lasy te znajdziemy w Dolinie Tworylczyka, Dolinie Hylaty, w regionie Pasma Granicznego i Doliny Górnej Solinki oraz w Dolinie Wołosatki (łączna powierzchnia to około 3300 ha.). Przyrodnicy podkreślają walory lasów buczynowych, zwracając uwagę na ich unikatowość i ogromną wartość dla ekosystemu. Bieszczadzki Park Narodowy utworzono w 1973 roku. To trzeci co do wielkości park narodowy w Polsce i jednocześnie największy park narodowy w polskich górach. Około 80% jego powierzchni zajmują naturalne lasy liściaste i mieszane z bukiem, olszą szarą, jaworem, świerkiem i jodłą.  

- Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę nad wnioskiem i wspierającym wpis drugiego w Polsce obiektu przyrodniczego na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO - czytamy na facebooku Bieszczadzkiego Parku Narodowego