Koncepcja wystawy (w Gmachu Głównym MNK od 13.08 do 5.12. 2021) zakłada wielopoziomową prezentację twórczości Katsushiki Hokusaia. Zaprasza do wędrówki rozumianej jako przemieszczanie się po traktach Japonii – w tym Tōkaidō – łączącego Edo (dzisiejsze Tokio) z dawną stolicą – Kioto. Odnosi się do rozbudowanego kontekstu okresu Edo (1603-1868), wędrówek metaforycznych poprzez kulturę i sztukę,  zwłaszcza drzeworyt i malarstw nurtu ukiyo-e (Przepływającego Świata), które zdominował filozofię i estetykę warstw mieszczańskich. Przywołuje sylwetkę i temperament artystyczny Hokusaia, podkreślając jego pasję wędrowania w poszukiwaniu prawdy w obrazie a także osadza twórczość tego mistrza w tradycji japońskiej sztuki i inspiracji, które aktualne są do dnia dzisiejszego.  


Prezentując wystawę Odbiorcom, podkreślamy wyjątkowość wielu oferowanych wartości począwszy od rangi prezentowanego artysty. Jedną z najbardziej wyjątkowych cech jest tworzenie monograficznej wystawy znakomitego artysty, jakim niewątpliwie był Hokusai, w oparciu wyłącznie o zbiory własne Muzeum Narodowego w Krakowie. Poprzez odpowiedni układ dzieł na wystawie podkreślamy politykę kolekcjonerską MNK, to znaczy - pokazując twórczość Hokusaia z jednej kolekcji wskazujemy rolę Darczyńcy – Feliksa ‘Mangghi’ Jasieńskiego oraz politykę kolekcjonerską MNK, bowiem kolekcję również nabytki własne. Zaznaczona będzie sylwetka polskiego kolekcjonera, który w 1920 roku ofiarował swoje zbiory Muzeum Narodowemu w Krakowie – znawca i krytyk sztuki podpisujący się pseudonimem ‘Manggha’, który zaczerpnął z inspiracji zbieranymi przez siebie woluminami Hokusai Manga. Zwracamy uwagę na wartość dydaktyczną płynącą z prezentowania drzeworytu japońskiego, z jego klasycznego okresu; pokazując dzieła nurtu ukiyo-e mamy szansę uczyć o epoce, która wywarła ogromny wpływ na sztukę Europy XIX wieku i początku XX wieku. Na najznakomitszych przykładach, jakimi dysponuje kolekcja MNK możemy uczyć o technice drzeworytu japońskiego i jej wybitnych osiągnięciach. 

Każdy z poruszanych tematów na wystawie: wędrowanie po trakcie Tōkaidō, widoki góry Fuji, bohaterowie historyczni i poezja z tomu Hyakunin Isshu, wędrowanie w głąb wątków literackich oraz galeria znakomitych, ponad 40, druków okolicznościowych surimono dają impuls do kontynuowania opowieści prowadzących w świat tradycyjnej kultury japońskiej, starych baśni i legend opowiadanych przy stu knotkach.

Prezentacja geniuszu Hokusaia przeniesiona na współczesną japońską sztukę to zaznaczenie wpływu i tego artysty na współczesny świat japońskiego komiksu manga. Obecnością jednego dzieła sprowadzonego specjalnie z Japonii zaznaczamy symbolicznie inspiracje przełożone na artystę współpracującego z największymi muzeami w kontekście twórczości Hokusaia -  Yuki Ideguchi.


Problematyka wystawy Hokusaia opiera się na idei geniuszu artystycznego, który pozostawił po sobie bogatą spuściznę w postaci grafik, malowideł i – co zostanie również podkreślone w przypadku tej wystawy – wpływu na innych artystów. Istotne są inspiracje, jakim ulegają kolejne pokolenia ludzi tworzących sztukę. Rzecz odnosi się do Japonii jak i do świata pozajapońskiego. Wystawa bazować będzie jednak na dziełach o japońskiej proweniencji.Wielką wartością tego przedsięwzięcia jest bezpośrednie tłumaczenie wierszy kyōka z kart książek Tōtō shōkei ichiran oraz z plansz drzeworytów surimono przez wybitną tłumaczkę tej poezji, panią Bożenę Murakami. Planowana publikacja przewiduje wersje angielską nietłumaczonego dotychczas dzieła, co podnosi walor naukowy i promocję działań poza krąg odbiorców w Polsce. Wszystkie podpisy na wystawie będą również bilingwalne: polskie i angielskie, uzupełniane o japońskie tytuły pisane w rōmaji.

Wystawie towarzyszyć będzie szereg imprez adresowanych do odbiorców w różnym wieku i o różnym stopniu zainteresowania sztuką japońską czy samym Hokusaiem.