Jak odnaleźć się w świecie, w którym jedyną stałą wydaje się zmiana? Jak zacząć postrzegać punkty zwrotne jako szanse na rozwój, a nie problem?

Tematem ósmej już konferencji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, która odbędzie się już 19 maja, będzie zmiana. Jest to temat niezwykle bliski kobietom z Sieci Przedsiębiorczych Kobiet: coś zaczynają, myślą nad jakąś zmianą, która na ogół jest negatywnie przyjmowana. Trzeba ją zatem oswoić. Zmiana jest także symbolem brania losu w swoje ręce. Opierając się zmianom, tracimy energię. A gdyby tak stać się zmianą? Podczas wykładów i warsztatów prelegenci i praktycy biznesu podpowiedzą, jak czerpać ze zmieniającej się rzeczywistości i budować przewagę konkurencyjną dzięki elastyczności. Inspirujące kobiety podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Opowiedzą o punktach zwrotnych, które – często w nieoczekiwany sposób - odmieniły ich życie i pracę.  ELLE jest patronem medialnym wydarzenia.

Więcej informacji na stronie http://viiikonferencjaspk.evenea.pl/