Projekt pracowni WXCA i Ralph Appelbaum Associates (RAA) zajął I miejsce w konkursie na siedzibę Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie organizowanym przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Zarząd Główny SARP. Konkurs dotyczył modernizacji i dostosowania do potrzeb nowego Muzeum pomieszczeń Pałacu Lubomirskich (wcześniej siedziba UMCS) zlokalizowanych na lubelskim Placu Litewskim. Sąd konkursowy pod przewodnictwem architekta Bolesława Stelmacha przyznał nagrodę jednomyślnie.  

- Zależało nam na stworzeniu atrakcyjnego, immersyjnego i wielowarstwowego doświadczenia historii Kresów. W tym celu wprowadziliśmy bogaty i różnorodny program kulturalny, edukacyjny i rekreacyjny do zabytkowego obiektu Pałacu Lubomirskich i jego bezpośredniego otoczenia z wystawą główną jako sercem – komentuje Katarzyna Dudek z WXCA. Wspomnianym sercem wystawy jest Matecznik w centrum dawnej auli, początek ekspozycji, jej synteza i miejsce refleksji zwiedzających. 

Ciekawym rozwiązaniem jest potraktowanie samej architektury i historii budynku jako elementu wystawy. Ten wątek będzie stanowił uzupełnienie ekspozycji i będzie przedstawiony zarówno w formie odpowiednio zakomponowanych odkrywek ukazujących wybrane warstwy oryginalnych farb, tynków, struktury ceglanej, jak i multimedialnie – za pomocą rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzający poprzez okulary VR będą mogli przenieść się w wybrany okres życia budynku i miasta, odkrywając architekturę, stroje, dekoracje i wydarzenia z minionych czasów.

- Przyszłe muzeum będzie pełnić kluczową rolę w budowaniu wspólnej pamięci o ziemiach wschodnich i ich wielokulturowym dziedzictwie, budującej poczucie tożsamości. Wystawa skłoni publiczność do aktywnego zwiedzania oraz odkrywania kart historii, na których zostały zapisane losy indywidualnych osób - podsumowuje Tim Ventimiglia, Creative Director RAA.