Paszporty Polityki to prestiżowe nagrody przyznawane już od 24 lat przez popularny opiniotwórczy tygodnik. Laureatami tego wyróżnienia są m.in. Kayah, Julia Marcell, Magnus von Horn, Agnieszka Holland, Jan Komasa, Tomasz Stańko, Dawid Ogrodnik, Szczepan Twardoch, Marcin Dorociński, Iwan Wyrypajew, Paweł Althamer, L.U.C., Karol Radziszewski, Xawery Żuławski, Maria Peszek, Małgorzata Szumowska, Sylwia Chutnik, czy Michał Witkowski. Lista zwycięzców jest długa!

Paszporty Polityki za 2016rok przyznano "na podstawie wskazań krytyków w dziedzinach: film, teatr, sztuki wizualne, literatura, muzyka poważna, muzyka popularna i - nowej od tej edycji – kultura cyfrowa." Statuetki otrzymali:

Film: Jan P. Matuszyński

"Za najdojrzalszy artystycznie debiut ostatnich sezonów. Za twórcze poszerzenie formuły kina biograficznego oraz perfekcyjną współpracę z aktorami, której rezultatem stały się wybitne kreacje odtwórców głównych ról w filmie 'Ostatnia Rodzina'."

Teatr: Anna Smolar

"Za teatr kameralny i empatyczny, z polotem i humorem podejmujący tematy zepchnięte na margines. Za konsekwentne poszerzanie teatralnego pola oraz chęć i umiejętność dialogowania z każdym odbiorcą".

Literatura: Natalia Fiedorczuk-Cieślak

"Za przenikliwy portret współczesnej Polski widzianej od strony matek z wózkami, za chłodny i niebanalny obraz macierzyństwa, a także za żywy i pełen humoru literacki język w książce 'Jak pokochać centra handlowe'."

Sztuki wizualne: Daniel Rycharski

"Za intrygujące połączenie duchowości z aktywizmem, konserwatyzmu z otwartością i prowincjonalizmu z europejskością. Za nadanie całkiem nowego sensu terminowi 'sztuka wiejska'."

Muzyka poważna: Marzena Diakun

"Za konsekwentny rozwój kariery i osobowości oraz za znakomite poprowadzenie „Zagubionej autostrady” Olgi Neuwirth we Wrocławiu".

Muzyka popularna: Wacław Zimpel

"Za przełamywanie granic w muzyce, za autorskie, poparte świetnymi umiejętnościami łączenie różnych tradycji i szukanie w nich tego, co wspólne i uniwersalne."

Kultura cyfrowa: Michał Staniszewski, Studio Plastic

"Za udowadnianie, że gry wideo mogą łączyć elementy wszystkich dziedzin sztuki. Za konsekwencję w badaniu granic cyfrowego medium. Za artystyczną dojrzałość „Bound”, doświadczenia, które jak dotąd najpełniej uzmysławia potencjał nowej przestrzeni twórczej – wirtualnej rzeczywistości."

Kreator kultury: Jan "Ptaszyn" Wróblewski

"Za bycie dobrym duchem muzyki jazzowej w Polsce od jej prapoczątków aż do dziś. Za wyprowadzenie polskiego jazzu w świat, za udział w powstaniu serii nagrań, która pod szyldem Polish Jazz przetrwała ćwierć wieku i właśnie powróciła po latach niebytu. Za to, że dla całej polskiej sceny muzycznej bywał liderem, aranżerem, organizatorem, nauczycielem i animatorem, nigdy nie traktując jazzu jako ograniczającej konwencji. I za to że nawet kiedy nie gra, to jak nikt inny potrafi o muzyce opowiadać."

Paszporty Polityki 2016 >>