AGCM ukarała również producenta ciastek Balocco grzywną w wysokości 420 000 euro, powołując się na fakt, że jednorazowa wpłata w wysokości 50 000 euro dokonana na rzecz szpitala przed wprowadzeniem na rynek ciasta pandoro (popularnej alternatywy świątecznego panettone) od Ferragni świadczyła o tym, że sprzedaż nie miała bezpośredniego wpływu na dotacje na cele charytatywne.

Kontrowersje wybuchły, gdy AGCM stwierdziła, że konsumenci zostali wprowadzeni w błąd, wierząc, że zakup pandoro od Ferragni przyczyni się do wsparcia szpitala dziecięcego. Urząd oskarżył Ferragni o stosowanie nieuczciwej praktyki handlowej poprzez reklamę "Pandoro Pink Christmas" i przekonanie konsumentów, że ich zakup wesprze szpital Regina Margherita w zakupie nowej maszyny do leczenia dzieci z mięsakiem kościopochodnym i mięsakiem Ewinga.

Śledztwo ujawniło, że choć Ferragni nie dokonała osobiście żadnych bezpośrednich płatności na rzecz szpitala, jej firmy otrzymały od Balocco 1 milion euro na działania brandingowe i promocyjne związane z pandoro. Sprawa ta wywołała szerszą dyskusję na temat odpowiedzialności osób publicznych za łączenie przedsięwzięć komercyjnych z celami charytatywnymi, nakłaniając do rewizji praktyk marketingowych influencerów.

Ferragni zamierza odwołać się od grzywny nałożonej przez AGCM, określając ją jako "nieproporcjonalną i niesprawiedliwą". Zaznaczyła, że jakiekolwiek zmniejszenie grzywny spowoduje odpowiednie zwiększenie jej darowizny na rzecz szpitala Regina Margherita.