W Krakowie dwie wystawy Ewy Kuryluk: w Muzeum Narodowym "Nie śnij o miłości", a w Galerii Sztuki Artemis "Człekopejzaż". Ta pierwsza skupia się na olejnych obrazach Kuryluk z późniejszego okresu, druga na wcześniejszych pracach na papierze (artystka nazwała je człekopejzażami, ponieważ przedstawiały człowieka zespolonego z naturą).

EWA KURYLUK, "Nie śnij o miłości" Muzeum Narodowe, Kraków (do 14 sierpnia). I "Człekopejzaż" Galeria Sztuki Artemis (do 11 czerwca).

Fot.materiały prasowe