Astrologia klasyczna jest szerzej pojęta, skupiając się na psychologicznym profilu jednostki oraz badaniu charakteru i osobowości. Planety symbolizują różne aspekty osobowości i są odbiciem naszego potencjału. Natomiast astrologia wedyjska jest bardziej szczegółowa i precyzyjna, koncentrując się na prognozowaniu konkretnych wydarzeń w życiu człowieka. W astrologii wedyjskiej, planety są postrzegane jako reprezentacje różnych bóstw i ich wpływów na nasze życie.

Obie formy astrologii mają swoje unikalne cechy i metodologie, które świadczą o bogatej historii i kulturowym kontekście, z którego wywodzą się. Różnice te stanowią podstawę do dalszego porównania i analizy obu systemów.

Planety w astrologii klasycznej

W astrologii klasycznej, planety są nosicielami różnych aspektów charakteru i osobowości. Każda planeta ma swoją unikalną naturę, symbolizującą określony aspekt ludzkiej psychiki.

1.    Słońce symbolizuje jaźń, naszą istotę i tożsamość. Reprezentuje naszą siłę witalną, ambicje i wewnętrzną siłę.
2.    Księżyc odzwierciedla nasze emocje, instynkty i podświadomość. Jest symbolem naszej intuicji i wewnętrznej natury.
3.    Merkury jest planetą umysłu i komunikacji. Reprezentuje zdolność do nauki, myślenia, rozumowania i adaptacji.
4.    Wenus symbolizuje naszą zdolność do miłości, związku i harmonii. Jest także planetą sztuki i piękna.
5.    Mars jest planetą energii, akcji i woli. Reprezentuje naszą zdolność do działania i rywalizacji.
6.    Jowisz symbolizuje ekspansję, optymizm i dobrobyt. Jest planetą duchowego wzrostu i rozwoju.
7.    Saturn jest symbolem dyscypliny, struktury i ograniczeń. To planeta odpowiedzialności i ciężkiej pracy.
8.    Uran symbolizuje zmianę, innowacje i rebelię. Jest planetą niespodzianek i niewiadomych.
9.    Neptun jest planetą marzeń, wyobraźni i duchowości. Reprezentuje naszą wewnętrzną głębię i intuicję.
10.  Pluton symbolizuje przemianę, regenerację i odrodzenie. Jest to planeta, która rzuca światło na nasze najgłębsze strachy i tajemnice.

Astrologia klasyczna postrzega planety jako dynamiczne siły wpływające na nasze życie, kształtując naszą osobowość i los. Każda planeta ma swoje własne miejsce w naszym horoskopie, co wskazuje na odmienne aspekty naszego życia, które są przez nie stymulowane.

Planety w astrologii wedyjskiej

Astrologia wedyjska ma zupełnie inny sposób patrzenia na planety i ich wpływ na nasze życie - są nazywane "Grahas", co dosłownie oznacza "te, które chwytają". To sugeruje, że planety mają moc wpływania na nasze życie i kierowania nim w określonym kierunku. Oto krótki opis dziewięciu planet (Nawagraha) w astrologii wedyjskiej:

1.    Surya (Słońce): Słońce, jako król planet, reprezentuje naszą istotę i ego. Jest symbolem siły witalnej i autorytetu.
2.    Chandra (Księżyc): Księżyc reprezentuje nasz umysł i emocje. Jest symbolem matczynego nurtu i opieki.
3.    Mangala (Mars): Mars jest symbolem siły i energii. Reprezentuje odwagę i determinację.
4.    Budha (Merkury): Merkury to planeta intelektu i komunikacji. Symbolizuje zdolność do nauki i przystosowania.
5.    Guru (Jowisz): Jowisz jest symbolem wiedzy i mądrości. Reprezentuje duchowy wzrost i rozwój.
6.    Shukra (Wenus): Wenus jest planetą miłości i związków. Symbolizuje piękno i luksus.
7.    Shani (Saturn): Saturn jest planetą dyscypliny i ograniczeń. Reprezentuje cierpliwość i wytrwałość.
8.    Rahu (Północny Węzeł Księżycowy): Rahu jest symbolem ambicji i zmian. Oznacza innowacje i niekonwencjonalność.
9.    Ketu (Południowy Węzeł Księżycowy): Ketu reprezentuje duchowość i oświecenie. Jest symbolem introspekcji i wyzwolenia.

W astrologii wedyjskiej astrologia ma podejście bardziej deterministyczne, planety są postrzegane jako boskie siły, które wpływają na nasze życie. Jednak, w Indiach, jednostka jest zawsze postrzegana jako coś, co nieustannie się odradza i jest częścią czegoś większego, stąd siły boskie mają zupełnie inny kontekst niż w kulturze zachodniej. Każda planeta ma swoje własne miejsce w horoskopie, czemu przyporządkowane jest oddziaływanie na różne aspekty naszego życia.

Astrologia klasyczna i wedyjska, mimo że obie biorą pod uwagę pozycje planet, różnią się znacznie w swoim podejściu i interpretacji. Astrologia klasyczna skupia się na psychologicznym profilu jednostki, badaniu charakteru i osobowości, z kolei astrologia wedyjska jest bardziej szczegółowa i precyzyjna, kierując się przewidywaniem konkretnych wydarzeń w życiu człowieka. W astrologii klasycznej planety symbolizują różne aspekty osobowości, natomiast w astrologii wedyjskiej są one postrzegane jako reprezentacje boskich sił wpływających na nasze życie. 

Różnorodne interpretacje planet w obu systemach podkreślają unikatowość i bogactwo tych starożytnych nauk. Ponadto, różnica w sposobie traktowania domów horoskopu i znaków zodiaku pokazuje, jak te dwa systemy z różnych kultur i tradycji na przestrzeni wieków rozwinęły swoje unikalne metody interpretacji i prognozowania. Te rozbieżności, jednocześnie podkreślające unikalność każdego z systemów, stanowią podstawę dla wielowymiarowego spojrzenia na człowieka i jego miejsce we wszechświecie.