„Noccc” to wirtualny, erotyczny poemat, w który publiczność, dzięki goglom wirtualnej rzeczywistości, będzie mogła zanurzyć się doświadczając poezji i tańca w interaktywnym świecie. Scenariusz eksperymentalnego widowiska, opiera się na wierszu poetki spokenwordowej, Weroniki Lewandowskiej, w którym artystka wykorzystuje charakterystyczne dla języka polskiego dźwięki, tworząc onomatopeistyczne krajobrazy przekraczające bariery językowe.

Inspiracją do jego stworzenia stał się projekt badawczy poświęcony percepcji tańca i ruchu w wirtualnej rzeczywistości, który autorki wspólnie realizowały na Uniwersytecie SWPS, pisząc swoje rozprawy doktorskie o sztuce (Lewandowska o doświadczeniu immersyjnym w perfomatywnych praktykach artystycznych, a Frydrysiak o tańcu jako praktyce kognitywnej w kontekście nowych technologii i neuronauk). 

„Noccc” to bardzo sensualne i ucieleśnione doświadczenie poezji. Postanowiłyśmy  zaproponować międzynarodowej publiczności immersję w dźwiękowe struktury języka polskiego. Zaprojektowaliśmy interakcje z wierszem, które – dzięki ruchowi rąk w VR – pozwalają osobie zanurzonej „grać” na warstwie głosu.

Tymi słowami Weronika Lewandowska opisuje projekt, który powstał w niespełna pół roku w Laboratorium Narracji Wizualnych w Łódzkiej Szkole Filmowej. Sandra Frydrysiak dodaje:

W „Nocccy” spotykamy też tańczącą postać, która zaprasza nas do eksploracji przestrzeni wirtualnej, rozwijając jednocześnie kinetyczną empatię. Intuicyjnie odwzajemniamy ruchy postaci, a gdy uruchamiamy nasze ciała, poziom zanurzenia  w VR się zwiększa – są na to dowody naukowe

Autorki wykorzystały potencjał łączenia różnych jakości, jakie można zaaplikować do wirtualnej przestrzeni – generatywnych form, które mają organiczny ruch, i organicznych form, które przekraczają ramy przewidywalnej motoryki, grawitacji i materii. Ta kilkuminutowa animacja z elementami ASMR integruje wiele zmysłowych doświadczeń oraz bada możliwości VR storytellingu i tańca, w kontekście zmieniającej się percepcji wytworzonych technologicznie doświadczeń przestrzennych. 

Podczas festiwalu zaprezentowanych zostanie około 140 filmów i doświadczeń VR/AR/XR, wybranych z ponad 14 tysięcy zgłoszeń z całego świata. Projekt "Noccc" znalazł się w sekcji New Frontier - ekspozycji festiwalowej prezentującej innowacyjne sposoby opowiadania historii, które wykorzystują nowe technologie. To pierwsza polska realizacja wirtualnej rzeczywistości prezentowana w historii Sundance. 

Tegoroczna edycja Sundance Film Festival odbędzie się w dniach 28 stycznia - 3 lutego, zarówno online jak i w wybranych kinach na terenie Stanów Zjednoczonych.