W nadchodzącą niedzielę o świcie, o godzinie 3:33 (!), będziemy świadkami retrogradacji Wenus w znaku Lwa. W tym artykule pokażemy, jak w podstawowy sposób interpretować to zjawisko w Twoim horoskopie i jak może wpłynąć na Twoje życie codzienne.

Wenus w Lwie

Wenus w znaku Lwa to wyjątkowe połączenie, które przynosi z sobą obfitość pasji, energii i optymizmu. Wenus, planeta miłości i piękna, w Lwie, znaku zdecydowanego, ambitnego i dumnie kroczącego przez życie, przekłada się na emocje pełne siły, zmysłowości i nieporównywalnej pewności siebie. To wyraźna, otwarta i pełna dramaturgii ekspresja uczuć. Wenus w Lwie stawia na pierwszym miejscu serce i to, co ono dyktuje. W tym okresie, nasze miłości, zarówno te platoniczne jak i romantyczne, mogą nabrać nowego, intensywnego blasku. Znak Lwa przypisuje nam także większą skłonność do ekstrawagancji i wystawności - to czas, gdy chcemy pokazać siebie i nasze uczucia w pełnej krasie. Nie ma tu miejsca na półśrodki - wszystko jest zdecydowane, silne i pełne pasji.

Retrogradacja Wenus - przypomnijmy czym jest

Retrogradacja to termin astronomiczny, który opisuje ruch planet wydający się cofać wstecz na tle gwiazd. To zjawisko jest efektem relacji pomiędzy prędkością obrotu Ziemi a prędkością obrotu innej planety. Retrogradacja Wenus to szczególne zjawisko, które występuje raz na około 18 miesięcy i trwa około 40-43 dni.

Astrologicznie, retrogradacja Wenus jest czasem, gdy energia tej planety jest kierowana do wewnątrz. To oznacza, że tematy związane z Wenus - miłość, relacje, wartości, piękno - mogą być poddane analizie i przemyśleniu. Możemy odczuwać potrzebę oceny naszych relacji, wartości i tego, co uważamy za piękne. Może to być czas głębokich emocjonalnych przemyśleń, odkrywania prawdziwych uczuć, wartości i pragnień. Mimo, że retrogradacja może być okresem wyzwań, jest to również okres, który daje nam możliwość do głębokiego wewnętrznego wzrostu i zrozumienia.

Węzeł Północny w Baranie i jego wpływ

Wszystko to staje się jeszcze bardziej znaczące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że Księżycowy Węzeł Północny właśnie wszedł do Barana. W astrologii, Węzeł Północny jest symbolem naszych celów życiowych, aspiracji i kierunku, w którym powinniśmy podążać. Wprowadzenie Węzła Północnego do znaku Barana, oznacza zwiększenie naszej potrzeby niezależności, odwagi i inicjatywy. To jest czas, gdy jesteśmy zachęcane do działania, wyrażania siebie autentycznie i stawiania czoła wyzwaniom z wielką odwagą.

W tym kontekście, Retrogradacja Wenus w Lwie może nabrać dodatkowego wymiaru. Biorąc pod uwagę dynamizm i buntowniczość Barana, możemy odczuwać jaśniejszą, bardziej bezpośrednią energię w naszych relacjach i wartościach. Możemy być bardziej skłonne do wyrażania naszych uczuć otwarcie i zdecydowanie, nawet jeśli to oznacza wyjście poza naszą strefę komfortu. To jest czas, gdy możemy zacząć wyrażać nasze prawdziwe ja bez obaw i ograniczeń, co jest głównym celem Barana. W efekcie, okres retrogradacji Wenus w Lwie może otworzyć drzwi do głębszego zrozumienia naszych pragnień serca i pomóc nam kierować naszym życiem w bardziej autentyczny i spełniający sposób. W niektórych przypadkach może to oznaczać wprowadzenie mian w dotychczasowe relacje, które wymagają "remontu".

Jak odczytać dom astrologiczny w horoskopie?

Interpretacja domów astrologicznych w horoskopie jest kluczowa dla zrozumienia, jak planetarne energie działają w naszym życiu. Każdy z dwunastu domów reprezentuje inną dziedzinę życia, od naszego ja, przez relacje z innymi, aż po duchowość i niewidzialny świat.

Pierwszym krokiem do odczytania domu astrologicznego w horoskopie jest wygenerowanie własnej mapy astralnej. Mapę tę możemy stworzyć online, wpisując nasze dokładne dane dotyczące daty, czasu i miejsca urodzenia.

Na mapie astralnej, domy są oznaczone numerami od I do XII (rzymkami) i zaczynają się od linii horyzontu, zwaną Ascendentem (ASC), które oznacza wschód. Domy są zaznaczane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Kiedy już znamy numer domu, w którym znajduje się Wenus w czasie jej retrogradacji, możemy zacząć interpretować, co to oznacza dla nas. Każdy dom odpowiada za inną sferę życia, więc miejsce, w którym Wenus staje się retrogradacyjna, pokazuje obszar, w którym możemy odczuwać zmiany, refleksje i przemyślenia związane z miłością, wartościami czy poczuciem własnej wartości.

Pamiętaj, że interpretacja domów powinna być zawsze połączona z interpretacją znaku, w którym jest planeta - w tym przypadku Lwa. Te dwie informacje razem dają nam pełniejszy obraz tego, co retrogradacja Wenus może oznaczać dla nas i jak najlepiej przez nią przetrwać.

Retrogradacja Wenus w poszczególnych domach astrologicznych:

1. Dom: Ten dom jest związany z naszą osobowością i poczuciem "ja". Retrogradacja Wenus w tym domu może prowadzić do głębokiej samorefleksji i odkrywania naszej prawdziwej wartości. Miłość do siebie może stać się szczególnie ważna.

2. Dom: Drugi dom symbolizuje nasze finanse i wartości. Retrogradacja Wenus tutaj może skłonić nas do przemyślenia naszych finansów, a także tego, co naprawdę cenimy w życiu.

3. Dom: Ten dom dotyczy komunikacji i myśli. Retrogradacja Wenus w tym domu może nas skłonić do przemyślenia naszego stylu komunikacji i wartości, które wyrażamy poprzez nasze słowa.

4. Dom: Czwarty dom symbolizuje dom i rodzinę. Retrogradacja Wenus tutaj może prowadzić do przemyślenia naszych relacji rodzinnych i naszego poczucia bezpieczeństwa.

5. Dom: Ten dom jest domem kreatywności, ryzyka i romansu. Retrogradacja Wenus w tym domu może skłonić nas do przemyślenia naszej ekspresji kreatywnej i zaspokajania erotycznych pragnień.

6. Dom: Szósty dom dotyczy pracy i zdrowia. Retrogradacja Wenus tutaj może skłonić nas do przemyślenia naszych nawyków zdrowotnych i relacji w miejscu pracy.

7. Dom: Siódmy dom jest domem partnerstw. Retrogradacja Wenus w tym domu może przynieść przemyślenia na temat naszych istniejących związków lub pragnienia związku.

8. Dom: Ten dom dotyczy transformacji i intymności. Retrogradacja Wenus w tym domu może skłonić nas do przemyślenia naszych pragnień intymnych i procesu transformacji.

9. Dom: Dziewiąty dom symbolizuje podróże i filozofię. Retrogradacja Wenus tutaj może skłonić nas do refleksji nad naszymi przekonaniami i pragnieniem podróżowania.

10. Dom: Dziesiąty dom dotyczy kariery i reputacji. Retrogradacja Wenus w tym domu może skłonić nas do przemyślenia naszej drogi kariery i naszego publicznego wizerunku.

11. Dom: Jedenasty dom dotyczy przyjaźni i społeczności. Retrogradacja Wenus tutaj może skłonić nas do przemyślenia naszych społecznych związków i celów.

12. Dom: Dwunasty dom jest domem duchowości i podświadomości. Retrogradacja Wenus w tym domu może skłonić nas do głębokiej introspekcji i odkrycia naszych ukrytych pragnień.

Jak wykorzystać czas retrogradacji Wenus

Retrogradacja Wenus to czas, który daje nam możliwość głębokiej refleksji i przemyśleń. Ważne jest, abyśmy pod tymczasem nie podejmowały pochopnych decyzji, zwłaszcza w kwestiach związanych z miłością, wartościami i finansami. Retrogradacja to okres, kiedy możemy zrewidować nasze dotychczasowe wybory i decyzje, dokonać niezbędnych korekt i zmian. Szczególnie wartościowe może być spędzenie tego czasu na zadumie i introspekcji, aby lepiej zrozumieć siebie i swoje prawdziwe pragnienia.

Pamiętajmy, że każda retrogradacja to okres, który ma na celu poszerzyć naszą ewolucję i rozwój. Pomimo wyzwań, które mogą się z tym wiązać, to idealny czas na to, by zrozumieć, co naprawdę jest dla nas ważne, i wprowadzić w życie decyzje, które są zgodne z naszym prawdziwym "Ja". To okres, kiedy powinnyśmy zwrócić uwagę na nasze instynkty i intuicję, które mogą prowadzić nas do prawdy.

Na koniec, słowa do zapisania w notatniku:

Wenus retrogradująca w Lwie uczy nas, jak być prawdziwą sobą, jak kochać siebie i jak kochać innych. To czas, kiedy możemy zrozumieć, co naprawdę jest dla nas ważne i jak możemy kochać na najbardziej autentyczny i spełniający sposób. Przede wszystkim, to czas, kiedy możemy nauczyć się, jak kochać siebie.