W odpowiedzi na problem kryzysu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży Fundacja Zobacz… JESTEM rozpoczyna program Dziennych Oddziałów Terapeutycznych (DOT). Projekt ma na celu wsparcie osób w wieku od 14 do 18 lat, zmagających się z objawami depresji, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się lub osobom samookaleczającym się oraz zagrożonym samobójstwem.

W ramach współpracy zostanie zapewniona pomoc terapeutyczna i diagnostyczna 100 młodym osobom będącym w kryzysie psychicznym. Pobyt w Dziennym Oddziale Terapeutycznym jest bezpłatny i będzie trwał 3 tygodnie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 15:00.

Realna pomoc i wsparcie osób w potrzebie

„W ten sposób chcemy jako firma zaoferować realną pomoc dzieciom i młodzieży zmagającym się z problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zdrowia psychicznego. To osoby, które często mają małe szanse na terapię psychologiczną, ze względu na miejsce zamieszkania lub sytuację rodzinną.” – wyjaśnia Jolanta Stryjczak. Head of Public Relations, Xiaomi CEE&Nordic.

Fundacja Zobacz…JESTEM dzięki współpracy z Xiaomi Polska przeprowadzi łącznie 5 turnusów terapeutyczno-diagnostycznych dla młodzieży. Pierwszy z nich ruszył 20 listopada, a kolejne odbędą się w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Szczegóły programu i warunki uczestnictwa

W ramach Dziennego Oddziału Terapeutycznego prowadzone będą:
• terapia grupowa,
• terapia indywidualna,
• konsultacje wychowawcze,
• diagnoza.
W czwartym tygodniu każdego turnusu przedstawiciele Fundacji Zobacz… JESTEM spotkają się z opiekunami prawnymi młodych osób, które wezmą udział w terapii, aby przekazać im wyniki diagnozy i zalecenia do dalszego postępowania terapeutycznego.

Przez 6 miesięcy po opuszczeniu Oddziału Fundacja będzie monitorować proces leczenia, poprzez regularne spotkania online – co dwa tygodnie – z opiekunami prawnymi uczestników turnusu.

Uczestnicy projektu będą zobowiązani do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 1000 zł, pozwalającej pokryć koszt monitorowania procesu leczenia. Znaczna część wpłaconej kwoty zostanie przeznaczona na dalsze prowadzenie Dziennego Ośrodka Terapii.