Wg danych prezentowanych przez ONZ  przemysł modowy odpowiedzialny jest za około 10% światowej emisji dwutlenku węgla i prawie 20% światowego zużycia wody. Co więcej, z całkowitego wkładu włókien zużytych na produkcję odzieży aż 87% jest składowane na wysypiskach śmieci lub ulega spalaniu. Przerażające? Na pewno, na szczęście możemy przytoczyć też kilka liczb, które napawają nadzieją. Alessandro Michele, dyrektor kreatywny Gucci, zapowiedział ostatnio porzucenie przyczyniającej się do gigantycznej nadprodukcji idei sezonowości, redukując liczbę projektowanych rocznie kolekcji z 5 do 2, Nordstrom, amerykańska sieć luksusowych domów towarowych, stworzyła mechanizm, dzięki któremu klienci łatwiej mogą robić zakupy w Internecie pod kątem „zrównoważonej mody”, wskutek czego liczba wyszukiwań w tej kategorii wzrosła o 3100% w 2019 , a LPP, firma odpowiedzialna między innymi za markę Reserved... Dzięki upublicznieniu raportu zintegrowanego szczegółowych danych mamy tutaj znacznie więcej. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Kierunek działań podejmowanych przez tę polską firmę w zakresie zrównoważonego rozwoju wyznacza nowa strategia ujęta pod nazwą „For People For Our Planet”. Przyjęty pod koniec 2019 roku plan zakłada koncentrację na czterech filarach obejmujących: projektowanie i produkcję przyjazną środowisku, ograniczanie obiegu plastiku w środowisku, rozwijanie infrastruktury spółki w oparciu o ekologiczne rozwiązania oraz bezpieczeństwo chemiczne produkcji. Wdrożenie wszelkich przewidzianych w tych obszarach inicjatyw przewidziano na lata 2020-2025.

Materiały prasowe

Zanim jednak zaczniemy wybiegać w przyszłość, skupmy się na wynikach, które osiągnięto już teraz. Rok 2019 okazał się kluczowy dla kontynuacji podjętego przez władze spółki programu poprawy bezpieczeństwa i warunków produkcji w fabrykach dostawców. Przez ostatnich 7 lat firma przeznaczyła na ten cel ponad 25 mln zł. Co ważne, „w okresie opisywanym w naszym najnowszym raporcie, audytorzy LPP przeprowadzili w 10 krajach łącznie 1564 audyty pod kątem BHP, warunków pracy i przestrzegania praw człowieka, a w samym Bangladeszu 85% naszych fabryk uzyskało ocenę bardzo dobrą lub dobrą – dodaje Anna Miazga,ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Mimo wyjątkowo trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią koronawirusa, firma nie rezygnuje również z poza finansowej działalności związanej z funkcjonowaniem Fundacji LPP. „Dzięki wszystkim inicjatywom zrealizowanym w 2019  roku (tu warto zaznaczyć znaczenie rosnącej liczby pracowników zaangażowanych w działania w ramach wolontariatu) mogliśmy wesprzeć 140 organizacji przekazując na ten cel ponad 2,8 mln zł” - czytamy w raporcie spółki. 

Na uwagę niewątpliwie zasługują też, jeśli nie przede wszystkim, udokumentowane projekty właściciela Reserved zmniejszające wpływ działalności firmy na otoczenie i sprzyjające tworzeniu zrównoważonej mody. Oto kilka z najważniejszych punktów:

  • Dzięki zmniejszeniu ilości foliopaków w sprzedaży online, zredukowano zużycie plastiku do 2019 roku o prawie 250 ton. 
  • Do salonów Reserved w Polsce, w których od ponad roku prowadzono zbiórkę używanej odzieży, dołączyło 30 salonów marek House i Mohito.
  • Po raz pierwszy w historii spółka policzyła swój ślad środowiskowy od pozyskania surowca aż do utylizacji ubrania. Jak podkreśla Miazga „to jeszcze rzadkość na rynku, szczególnie w branży odzieżowej. Pokazuje to dążenie do transparentnego informowania społeczeństwa o wpływie firmy na środowisko.”. Zarząd przedsiębiorstwa deklaruje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 15% od teraz do 2025 roku.
  • Sukcesywnie zwiększany jest również odsetek produktów Eco Aware w kolekcjach marek LPP i wykorzystanie materiałów przykładowo pochodzących z recyklingu lub wykonanych w obiegu zamkniętym. Już co szósta rzecz w kolekcji Reserved z 2019 roku powstała już w bardziej zrównoważony sposób. Oto kilka z tych, które zamówić możecie z aktualnej kolekcji marki: 

Twórcy raportu podejmują również temat ekonomicznego wymiaru działalności spółki, który w istotnej mierze wpływa na wsparcie polskiej gospodarki. Zapłacone przez LPP podatki i pozostałe daniny za ten okres zasiliły krajowy budżet kwotą niemal 1,1 mld zł. Sam podatek dochodowy wyniósł blisko 134 mln zł.