Karta Przemysłu Modowego Na Rzecz Klimatu, którą podpisał właśnie Primark, to część programu klimatycznego Narodów Zjednoczonych (UNFCCC). Marki, które się do niego przyłączają, obowiązują się do 30% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w całym swoim łańcuchu wartości - także emisji wykraczających poza jego własną działalność, czyli "emisji z obszaru 3". W przypadku irlandzkiej sieciówki to właśnie ta ostatnia kategoria stanowi zdecydowana większość śladu węglowego firmy. "Primark zobowiązuje się do przeanalizowania i ustalenia ścieżki dekarbonizacji w oparciu o metodologie Science Based Targets Initiative (SBTi)" czytamy w informacji prasowej, przesłanej przez markę. 

O czym mówią dwa pierwsze obszary emisji? Na początku to bezpośrednia produkcja gazów cieplarnianych ze źródeł, które są własnością lub są kontrolowane przez markę, a w drugiej kolejności - emisje pochodzące z produkcji energii elektrycznej kupowanej przez firmę w celu zaopatrzenia sklepów, biur i centrów dystrybucji. 

Primark otwiera drugi sklep w Polsce. Wiemy, kiedy i gdzie powstanie>>

"Cieszymy się z naszego przystąpienia do inicjatywy UNFCCC, w którym zobowiązujemy się do ograniczenia emisji w całym naszym łańcuchu wartości. Jako globalna marka modowa stale poszukujemy rozwiązań odpowiadających na wyzwania związane ze zmianami klimatu i zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Choć mamy duże ambicje, by uczynić naszą działalność bardziej zrównoważoną, mamy świadomość tego, że nawet małe zmiany mogą mieć duże znaczenie, choćby poprzez wzgląd na skalę naszej działalności. Co więcej, zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju chcemy wprowadzać bez przenoszenia kosztów na naszych klientów, ponieważ uważamy, że zrównoważona moda nie powinna iść w parze z wysoką ceną" mówi Katharine Stewart, Dyrektor ds. Etycznego Handlu, Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska w Primark. Sieciówka podkreśla też, że zdążyła już wprowadzić szereg procesów, które mają na celu zmniejszać ślad węglowy oraz robić postępy w kierunku ograniczenia emisji generowanej z wykorzystania surowców i materiałów, które są jej największym źródłem gazów cieplarnianych. Wśród nich są m.in. podwojenie liczby produktów wykonanych z materiałów z recyklingu, szkolenie rolników uprawiających bawełnę w zakresie praktyk bardziej przyjaznych dla środowiska, program recyklingu w sklepach w Wielkiej Brytanii czy współpraca z organizacjami charytatywnymi. 

Kto mówi „sprawdzam” odzieżowym markom eko? Oto wiarygodne certyfikaty ekologiczne, których warto szukać na metkach>>