Aktualizacja 23.09.16

Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie projektu komitetu "Stop aborcji". Jednocześnie przepadł projekt ustawy komitetu "Ratujmy kobiety", który zakładał złagodzenie obecnych przepisów aborcyjnych. Przypomnijmy, że propozycja organizacji pro-life przewiduje między innymi całkowitą ochronę życia i kary pozbawienia wolności za przeprowadzenie aborcji. Do tej pory tak radykalne projekty zmiany prawa aborcyjnego były odrzucane, ale tym razem ustawa trafiła do prac komisji. 

***

W czwartek 22 września Sejm debatował nad dwoma skrajnymi wobec siebie projektami obywatelskimi dotyczącymi możliwości przerwania ciąży w Polsce. Pod jednym i pod drugim udało się zebrać minimum 100 000 podpisów, co umożliwiło ich autorom przedstawienie swoich założeń w tzw. pierwszym czytaniu inicjatywy.

#czarnyprotest - przeciwko czemu protestujemy?

Pierwszy projekt przedstawiła fundacja Pro – Prawo do Życia oraz konserwatywny Instytut na rzecz Kultury Prawnej "Ordo Iuris". Pojawia się w nim propozycja zmiany terminologii („płód” ma zostać zastąpiony „dzieckiem poczętym”, a "przerwanie ciąży" "zabojstwem prenatalnym") ale i najbardziej kontrowersyjna - opcja kary więzienia dla każdego, kto "powoduje śmierć dziecka poczętego". Autorzy postulują, by winni byli karani pozbawieniem wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Karze ma nie podlegać lekarz w przypadku, gdy „śmierć dziecka poczętego jest następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki dziecka poczętego". Wobec kobiety zaś sąd mógłby zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary bądź w ogóle odstąpić od jej wymierzenia. Założeniem jest jednak wszczęcie procedury/procesu w tej sprawie. To przeciwko temu projektowi kobiety w czarnych stylizacjach wrzucają zdjęcia na profile społecznościowe, oznaczając je hasztagiem #czarnyprotest. Kilka z nich zobaczycie w naszej galerii. A poniżej materiał źródłowy - fragment projektu opublikowanego na stronie fundacji zgłaszającej inicjatywę obywatelską.

Fragment projektu Fundacji Pro - Prawo do życia

Kontra - projekt nr 2

Obok projektu całkowicie zakazującego aborcji, przed Sejmem został odczytany projekt złożony przez komitet Ratujmy Kobiety. Inicjatywa (jako liberalizacja już istniejącej ustawy) przewiywała możliwość przerwania ciąży w każdej sytuacji, bez uzasadnienia, ale do 12. tygodnia jej trwania. Po tym czasie aborcja miałaby być legalna w sytuacjach usankcjonowanych już w teraźniejszej ustawie (gdy stanowi zagrożenie zdrowia lub życia kobiety, gdy jest wynikiem czynu zabronionego, a także w przypadku, gdy upośledzenie/uszkodzenie płodu jest nieodwracalne i wskutek choroby zgraża życiu: i matki, i dziecka).