Ujmująca kampania to jedno. W tym roku Coca-Cola idzie o krok dalej i wraz z bożonarodzeniowym spotem zainicjowała akcję, która przenosi ideę prawdziwej magii Świąt w czyny. Dzielenie się radością wynosimy w tym roku poza naszych najbliższych i niesiemy ją tym całkiem nieznanym - tym, którzy bardzo potrzebują naszego ciepła, szczególnie w Święta. Jak to robimy? Tak jak bohater podnoszącej na duchu opowieści Coca-Coli —chłopiec, którego wyobraźnia oraz starania sprawiają, że udaje mu się zaangażować różne osoby we wspólną inicjatywę i w duchu Świąt, wspólnie doświadczyć magicznych chwil. Zobaczcie: 

My również wierzymy, że razem możemy rozświetlić komuś grudzień.

I właśnie dlatego podjęliśmy współpracę z marką Coca-Cola, która przekaże w tym roku środki na wsparcie organizacji pozarządowych znanych z niesienia pomocy innym, w Święta i nie tylko.

Wsparcie trafi do trzech organizacji: Szlachetnej Paczki, która dzięki środkom finansowym może pomóc kilkudziesięciu tysiącom osób w całym kraju, Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, które organizuje Wigilie dla Seniorów oraz do Fundacji Społecznie Bezpieczni, wspierającej osoby w kryzysie bezdomności. Zaproszone przez markę redakcje (w tym nasza) mogły dołączyć do Coca-Cola i razem z marką, wesprzeć finansowo jedną z wyżej wymienionych organizacji. Tym sposobem wspólnie dofinansowaliśmy Fundację mali bracia Ubogich. Jeśli zechcielibyście do nas dołączyć — do czego bardzo zachęcamy — podpowiadamy, jak to zrobić:

Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”

Kim są seniorzy, których spotykamy każdego dnia? Oddaleni od dawnych ról, obowiązków, bez zainteresowania ze strony drugiego człowieka tkwią w przymusowym, anonimowym świecie, który zamyka ich samych ze wspomnieniami o tym, kim byli i jak wyglądało kiedyś ich życie.

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" od kilkunastu lat wspomaga osamotnione osoby starsze i zapobiega ich izolacji społecznej w Polsce. – Ponad pół tysiąca naszych wolontariuszy codziennie wspiera samotnych seniorów, służąc swoim czasem, dobrym słowem i odwiedzając ich regularnie w domach. Stowarzyszenie podejmuje liczne akcje, by przeciwdziałać samotności i marginalizacji osób starszych. Seniorzy potrzebują bezpośrednich kontaktów społecznych, ponieważ do takich przywykli. Ich świat zewnętrzny bazował przecież na żywych relacjach z drugim człowiekiem – opowiada Joanna Mielczarek, Dyrektorka Stowarzyszenia "mali bracia Ubogich".

Jak pomóc? 

Wystarczy wejść na stronę zbiórki www.podarujwigilie.pl, gdzie można wesprzeć świąteczną akcję „Podaruj Wigilię” Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Kolacja wigilijna dla jednego seniora kosztuje 50 zł. Każda wpłata ma ogromne znaczenie. Możesz wesprzeć samotnych seniorów także przez udostępnienie linku do zbiórki lub filmu promującego akcję w swoich mediach społecznościowych.

Dołączajcie do nas, dzielcie się dobrem i nieście radość, bo właśnie na tym polega prawdziwa magia Świąt.