Gdy dostrzegamy występowanie takich samych zjawisk w tym samym lub podobnym czasie traktujemy to po prostu jako przypadek – okazuje się jednak, że nie zawsze to zwykły zbieg okoliczności. Dla osoby, która doświadcza synchroniczności, obserwowane zjawiska mogą nieść dodatkowe znaczenie. Jakie? Co oznacza synchroniczność? Jak odczytać znaki, które przekazuje nam wszechświat?

I przede wszystkim – w jaki sposób odróżnić synchroniczności od przytrafiających się na co dzień zbiegów okoliczności? Zdarza się, że tak bardzo chcemy otrzymać od wszechświata znaki, że zaczynamy dostrzegać je nawet tam, gdzie zupełnie nie występują. To pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść.

Synchroniczność w życiu

Aby jak najlepiej zrozumieć istotę synchroniczności, dobrze posłużyć się przykładem obrazującym to zjawiskowo. Pamiętaj jednak, że synchroniczność objawia się na wiele najróżniejszych sposobów.

Synchroniczność – przykłady

 • Z pewnością kilkukrotnie zdarzyło ci się pomyśleć o dawno niewidzianym znajomym, a następnie zupełnie przypadkowo wpaść na niego na mieście. A może powiedziałaś, że musisz do kogoś zadzwonić, a w tym samym momencie zadzwonił twój telefon? Przyciąganie pewnych osób do naszego życia można uznać za przejaw synchroniczności.
 • Sny rzadko kiedy spełniają się w całości. Jednak, zdarza się, że pewne zawarte w nich elementy faktycznie mają swoje odwzorowanie w rzeczywistości. Interesujące są także sytuacje, gdy ten sam sen śni się kilku osobom.
 • Od dłuższego czasu zmagasz się z problemem i nie widzisz żadnych możliwości na jego rozwiązanie? Twoja sytuacja wydaje się beznadziejna? Jeśli zdarzyło ci się, że ktoś z twojego otoczenia zupełnie przypadkiem podsunął ci idealne rozwiązanie, prawdopodobnie miałaś do czynienia ze zjawiskiem synchroniczności.

Rodzaje synchroniczności

Synchroniczność może pełnić najróżniejsze funkcje. Właśnie dlatego wyróżnia się kilka różnych jej rodzajów:

 • Przewodnictwo. Dzięki efektowi synchroniczności możemy zwrócić uwagę na takie elementy naszej rzeczywistości, które pomogą nam podjąć właściwą decyzję lub znaleźć rozwiązanie na męczący nasz problem.
 • Impuls do zmiany. Zaobserwowanie efektu synchroniczności bywa postrzegane jako impuls, pomagający nam w zmianie myślenia, nabraniu perspektywy czy spojrzeniu na pewne sytuacje z boku.
 • Przepowiednia. Bardzo często zjawisko synchroniczności służy predykcji konkretnych zdarzeń czy osób. W ten sposób wszechświat próbuje pomóc nam przygotować się na to, co dopiero nadejdzie.
 • Wyzwanie. Poddawanie nas zjawisku synchroniczności może wiązać się ze stawianiem konkretnych wyzwań i sprawdzaniem, czy im podołamy. Tylko wówczas będziemy w stanie się rozwijać i wzmacniać.

Synchroniczność liczb

„Liczby potrafią wziąć człowieka za rękę i poprowadzić go ścieżką rozsądku” – słowa Pitagorasa udowadniają, że już od wieków przypisywano liczbom wyjątkowe znaczenia. Numerologia jednak do dziś pełna jest tajemnic – jedną z nich jest synchroniczność liczb.

Gdy nieustannie spotykamy powtarzające się liczby, widzimy krótkim okresie czasu te same cyfry, możemy zacząć zastanawiać się, co to oznacza. Przykuwanie uwagi do powtarzających się liczb nie powinno być niczym dziwnym – to właśnie w nich ukryty jest przekaz, jaki kieruje do nas wszechświat.

Synchroniczność godzin

Spoglądasz na zegarek akurat w momencie, gdy poszczególne liczby się powtarzają? To nie może być przypadek. Warto sprawdzić znaczenie godzin i zorientować się, jaką próbuje się nam przekazać. Według numerologii to jeden z najpopularniejszych sposobów wysyłania znaków. Co istotne, ogólne znaczenie synchroniczności godzin musisz spróbować dopasować do swoje osobistej sytuacji. W tym pomóc może numeroterapia.

Synchroniczność – sen

Synchroniczność występuje, gdy w codziennym życiu przydarzają ci się wydarzenia, które wcześniej ci się przyśniły. Oczywiście, sen nie musi sprawdzić się w całości – wystarczy jednak, że zauważysz pewne powiązania, które pozwolą na stwierdzenie podobieństw i łączności pomiędzy oboma rzeczywistościami.

Co istotne, warto zwrócić uwagę na symbolikę owego snu. Carl Gustaw Jung, badacz zajmujący się synchronicznością, przytacza za przykład sen swojej pacjentki. Kobieta była bardzo racjonalna, stąpała po ziemi na tyle mocno, że nie dopuszczała do siebie zupełnie świata emocji i duchowości. Pewnej nocy przyśnił jej się skarabeusz – podczas omawiania snu w czasie sesji podobny owad wszedł przez okno.

Jung uznał, że to znak od wszechświata, mający na celu przekonanie pacjentki o istnieniu rzeczy niewytłumaczalnych, nieracjonalnych. Nie bez znaczenia jest także to, że skarabeusz oznacza ponowne narodziny, odrodzenie – uznano, że to sygnał dla owej pacjentki, aby predefiniowała swoje wcześniejsze poglądy i spróbowała zaistnieć w nowy sposób.

Synchroniczność Junga

Przywołana historia ze snem o skarabeuszu nie jest jedynym przykładem synchroniczności, jaki zaobserwował Carl Gustav Jung. To właśnie ten badacz rozwinął jedną z podstawowych teorii filozoficznych poświęconych temu zjawisku. Według niego synchroniczność nie jest do końca wytłumaczalna. Ani nie da się wskazać przyczyny tego, że konkretne zjawiska powtarzają się w tym samym czasie, ani nie da się jednoznacznie wskazać znaczenia, jakie za sobą niosą. Jednak, jak pisał Jung:

„W całym chaosie jest kosmos, w całym nieporządku sekretny porządek”.

Oznaczałoby to jednak, że synchroniczność nie zdarza się losowo i przypadkowo. Jung łączył synchroniczność z pewną logicznością i sugerował, że chociaż niemożliwym jest wskazanie jej znaczenia, to z pewnością jednak to znaczenie posiada. Co istotne, Jung polecał wyzbyć się racjonalności i ściśle naukowego myślenia w przypadku rozpatrywania synchroniczności – skupiał się tutaj na tym, co nieracjonalne, a mistyczne czy duchowe.

Synchroniczność a zbieg okoliczności

Czym jednak synchroniczność różniłaby się od zwykłego zbiegu okoliczności? W tym przypadku można dostrzec różnice pomiędzy tym, jak poszczególni badacze postrzegają synchroniczność.

Według Carla Gustava Junga różnica jest zasadnicza:

 1. Zbieg okoliczność dostrzegany jest przez konkretnego obserwatora. Na jego odbiór ma wpływ samopoczucie, stan psychiki, subiektywne i indywidualne cechy czy sposoby odbierania rzeczywistości.
 2. Synchroniczność, oprócz wyżej wspomnianego odbioru subiektywnego, wpisuje się w założenia obiektywne, możliwe do rozpatrywania logiczne i powiązane z wcześniej wymienionym przez Junga „porządkiem”.

Badacze, którzy uznają, że synchroniczność i zbieg okoliczności są tym samym, zostali przez Junga skrytykowani. Według niego brak rozróżnienia tych zjawisk prowadzi do nadużyć i do „wymyślania sobie” synchroniczności. Dotyczy to przede wszystkim osób w kryzysie, które wręcz paranoicznie pragną dostrzec oferowane przez wszechświat znaki, które mogłyby im pomóc – wówczas starają się zauważyć synchroniczność tam, gdzie jej nie ma. Jung uważa, że ich subiektywny odbiór rzeczywistości nie może być wystarczający do tego, aby stwierdzić występowanie synchroniczności.

Boska synchroniczność

Dlaczego jednak to jest tak istotne, aby rozgraniczyć zbieg okoliczności od synchroniczności?

 • Synchroniczność, w samym swoim założeniu, różni się od przypadkowych zdarzeń. Zawiera w sobie coś znacznie więcej, co wykracza poza losowość.
 • Wielu wierzy w to, że poprzez zjawiska, które zdarzają się synchronicznie, wszechświat próbuje przekazać nam istotne wiadomości. Oznaczałoby to, że energia Absolutu nadaje twojemu życiu pewien określony kierunek lub próbuje dostarczyć ci pewnych wskazówek.

Oznaczałoby to, że synchroniczność, w pewnym sensie, jest boska. Znaki, jakie wysyła do nas wszechświat, umożliwiają nasz rozwój, wzmocnienie naszego potencjału, a zarazem wpływają na poprawę samopoczucia – jeśli tylko uda nam się odczytać znaki w zamierzony sposób, nasza energia życiowa może zostać wzmocniona. Wskazuje się, że gdy tylko postąpimy zgodnie ze wskazówkami, jakie oferuje nam wszechświat, poczujemy wzrost sił witalnych.

Synchroniczność – jak ją wyjaśnić?

Wskazanie, że za występowanie synchroniczności odpowiada wszechświat, jest pewnego rodzaju uproszczeniem. Wiele różnych wierzeń uściśla źródła synchroniczności i proponuje najróżniejsze powiązania tego zjawiska:

 • Filozofie starożytnych Chin wskazują na zasadę Tao – polega ona na uznaniu, że cały świat (chociaż nie da się tego zobaczyć) jest jednością. Jego powiązanie i współwystępowanie sprzyja pojawianiu się zjawisk synchronicznych.
 • Według hinduizmu synchroniczność może wiązać się z Brahmaną. To substancja, która przenika kosmos, podtrzymuje wszechświat i wpływa na zdarzenia, jakie mają miejsce na świecie.
 • Z synchronicznością łączy się nawet teorie Platona – jego rozróżnienie na świat materii i świat idei oraz odbicie tych dwóch rzeczywistości mogą wiązać się z występowaniem synchroniczności.
 • Niektórzy uważają, że źródła synchroniczności znajdują się nawet w teoriach... fizyki kwantowej.

Efekt synchroniczności

Jednak, co interesujące, przytoczone teorie są nieustannie rozwijane. Dużą popularnością cieszy się chociażby książka „Efekt synchroniczności. Sztuka koincydencji i odblokowywania umysłu” Kirby Suprise.

„Efekt synchroniczności” opiera się na założeniach dotyczących synchroniczności Junga, ale dodatkowo rozwija te koncepcję i przywołuje szereg eksperymentów.

„Posiadasz niezwykły dar. Twoje myśli i uczucia, twoje wspomnienia i doświadczenia pojawiają się w otaczających cię wydarzeniach jako zjawisko zbiegu okoliczności. Nie tylko ty posiadasz ten dar – mają go wszyscy. Wszyscy żyjemy w świecie, w którym nasze myśli i emocje ukazują się nam w postaci wydarzeń synchronistycznych” – przekonuje dr Kirby Suprise.

Według autora tworzenie efektu synchroniczności jest jak najbardziej możliwe – przyciąganie pewnych wydarzeń, rozwijanie swojego umysłu i zmysłu obserwacji sprawia, że możemy nauczyć się zarządzać synchronicznością.