Węzły Księżycowe Waga-Baran: karma wraca

Tegoroczny nów w Raku przypada w dzień naładowany karmiczną energią. Będzie niczym sąd ostateczny. Staniemy twarzą w twarz z boską sprawiedliwością. Ta faza rozpocznie się 17 lipca 2023, aktywując "punkty karmy", czyli Węzły Księżycowe, które przesuną się na oś Waga-Baran. Ów zjawisko oznacza nowy początek, jak i koniec starego cyklu karmicznego. 

Nów w Raku to szansa na oczyszczenie karmy dzięki wolnej woli i świadomości duchowej. 

Karmiczne wpływy nowiu zapoczątkują zmiany i pociągną w nas w zupełnie nowych kierunkach. W niektórych przypadkach spowodują wstrząsy, wikłając nas w niewygodne sytuacje. Chociaż przeznaczenia nie da się uniknąć, można świadomie nad nim pracować. „Niesprawiedliwość losu” nie istnieje, bowiem spotyka nas tylko to, co sami sobie zgotowaliśmy. Działania podjęte w teraźniejszości wpływają zarówno na karmę obecnego, jak i przyszłego życia. Niektóre są natychmiast nagradzane, inne przechodzą do puli zgromadzonych długów karmicznych.

Horoskop na nów w Raku 2023 >>

Rytuał odcięcia karmy na nów w Raku

Lipcowy nów w Raku to najlepsza okazja, aby przeprowadzić rytuał odcięcia karmy. Uwolnij się od powiązań karmicznych, które do tej pory zatruwały ci życie. Poproś o nową ścieżkę - wybór prowadzący cię w pomyślnym kierunku. Zapewnij sobie duchowe wsparcie na ten trudny czas. 

Będziesz potrzebować:

  • Kolorowe markery
  • Pustą kartkę
  • Szklankę wody pitnej

Allexxandar/Getty Images

Rytuał w trzech krokach:

1. Usiądź wygodnie i spróbuj się wyciszyć. Pomyśl o kimś bliskim, kogo bardzo kochasz. Może to być twoja mama, ponieważ Rak jest silnie związany z macierzyństwem. Służy pracy z "energią matki" lub "matczyną raną", jeśli masz trudną relację ze swoją rodzicielką. Pomaga naprawić to karmiczne połączenie, otworzyć serce na miłość, uleczyć z przeszłości i zaopiekować się żyjącym w tobie "wewnętrznym dzieckiem". 

2. Zamknij oczy i sprowadź do swojej świadomości swoją matkę lub inną osobę, którą wybrałaś. Chwilę pomedytuj, wyobrażając sobie, że wysyłasz temu komuś głęboką miłość, pocieszenie, przebaczenie i siłę. Następnie otwórz oczy i zacznij rysować na kartce symbol reprezentujący waszą więź. Jeśli macie napiętą relację, narysuj symbol w oparciu o swój idealny scenariusz, a nie rzeczywistość, którą teraz żyjesz. Włóż w ten rysunek całą swoją energię, myśli i uczucia. Ów symbol może być tak prosty lub tak skomplikowany, jak czujesz.

3. Usiądź z wszelkimi myślami, uczuciami lub emocjami, które zostały poruszone podczas tej praktyki. Umieść swój symbol przy łóżku i przez następne 3 noce nowiu medytuj nad nim przez kilka minut. Tymczasem, aby zakończyć rytuał, chwyć szklankę wody i trzymaj ją w obu dłoniach. Wyrecytuj następującą mantrę 4 razy:

„Ufam Wszechświatu. Mam wsparcie swoich przodków. Jestem pogodzona ze wszystkim, czym jestem. Moja dusza chce dla mnie jak najlepiej i aktywnie prowadzi mnie do najwyższego światła”.

Wypij pełną szklankę wody. Twój rytuał został pomyślnie zakończony. Poczuj się oczyszczona i gotowa na nowy rozdział.