„Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z... vol. 3" to możliwość poznania świata artystów i okazja podpatrzenia ich pracy od środka. W projekcie biorą udział znani fotografowie: Silvia Pogoda, Bartek Wieczorek oraz duety Dyba i Adam Lach, a także Marta Zgierska i Mateusz Sarełło. Twórcy w ramach akcji organizują spotkania z twórcami teatru, sesje, w których każdy może być bohaterem, a także prezentują filmy związane ze sztuką portretu. Zwieńczeniem będzie wystawa wszystkich portretów. Zanim jednak zobaczymy te prace, trwa właśnie nabór do sesji z udziałem duetu Zgierska i Sarełło. 

Także i tym razem możliwość udziału w sesji będzie miało 7 osób wyłonionych z rekrutacji. Pełne zgłoszenie powinno zawierać zdjęciowy portret lub autoportret osobisty, na którym widać osobę zgłaszającą się (portret może być wykonany samodzielnie lub przez osoby trzecie), swój numer telefonu oraz pisemną odpowiedź na jedno z dwóch pytań (można odpowiedzieć na obydwa):

        • Dlaczego chcesz wziąć udział w tym projekcie i stanąć przed obiektywem danego fotografa, fotografki czy duetu?
        • Co dla Ciebie znaczy fraza „portret osobisty”?   

Swój udział w sesji można zgłosić na kilka sposobów:

         • poprzez mail: na adres info@wszyscyjestesmyfotografami.pl należy przysłać maila tytułem „Portret osobisty IMIĘ NAZWISKO [FOTOGRAFA, FOTOGRAFKI, DUETU]”. Prosimy w treści maila zamieścić odpowiedź na pytanie, załączyć zdjęcie i numer telefonu,     

        • listownie: odbitkę zdjęcia wraz z odpowiedzią na pytanie i numerem telefonu (na odwrocie, bądź na oddzielnej kartce we wspólnej kopercie) można wysłać na adres: Fundacja Powiększenie, Zwycięzców 42/42, 03-938 Warszawa. Uwaga! Zgłoszenie musi dotrzeć do Organizatora w terminie prowadzonej rekrutacji, 

        • przez instagram: dodając w trakcie trwania rekrutacji zdjęcie z hashtagami: #portretosobisty3 #imienazwisko wg wzoru: #bartekwieczorek, #silviapogoda, #zgierskasarello, #dybaadamlach. 

Szczegóły rekrutacji oraz całego projektu na stronach: http://wszyscyjestesmyfotografami.pl/ oraz facebook.com/wszyscyjestesmyfotografami/