Numerologia imienia – co to jest?

Imię nadane tuż po narodzinach ma przeważający wpływ na naszą przyszłość. Skąd bierze się jego niezwykła moc? Odpowiedź jest prosta - każdemu imieniu towarzyszy określona wibracja. Owa wartość energetyczna tworzy duchowe podłoże, które stanowi fundament naszej ziemskiej egzystencji. Możemy ją obliczyć dzięki numerologii. Niestety, dziś wiele osób stawia tę dziedzinę na równi z wróżeniem. Jednak kto raz przekalkuluje swoje imię, nazwisko oraz datę urodzenia, ten przekona się, że ta wiedza nie kłamie. Moc liczb dostrzegali już Babilończycy, Grecy i Egipcjanie. Cywilizacje, które niegdyś zbudowały fundament współczesnej nauki

Nasze imię to słowo, które każdego dnia jest wielokrotnie powtarzane. Gdy to następuje, w przestrzeni powstaje tzw. wibracja imienia - siła wpływająca na nas samych oraz otaczający nas świat. Liczba imienia kreuje emocje, które przez całe życie towarzyszą nam i osobom, z jakimi przecinamy swój los. Numerologia imienia jest zatem czymś w rodzaju scenariusza, według którego będziemy odgrywać swoją życiową rolę. Nie determinuje naszego charakteru, bo za to odpowiada liczba Drogi Życia, wyliczona z daty urodzenia. Stanowi jednak niezwykle istotny element portretu numerologicznego człowieka. 

Numerologia - którą liczbą jesteś? Oblicz Drogę Życia >>

Jak obliczyć liczbę imienia?

Każda z nas bez trudu może obliczyć numerologię imienia, drugiego imienia, nazwiska, a nawet pseudonimu, którym się posługuje. Ważne, żeby przy obliczaniu podać taką formę imienia i nazwiska, jakiej używamy najczęściej, zgodnie z naszą osobowością. Przykładowo, jeżeli na co dzień posługujesz się imieniem Małgorzata, to z niego powinnaś obliczyć swoją liczbę imienia. Jeżeli jednak skracasz imię do formy Gosia lub Małgosia, powinnaś wyliczyć liczbę dla zdrobnienia. Tak samo postępujesz w sytuacji, gdy większość osób sprowadza twoje imię do pseudonimu: Małgoś, Gosiaczek itp. 

Liczba imienia stanowi sumę wartości energetycznej liter, więc aby móc ją obliczyć, najpierw trzeba poznać liczbową wibrację każdej pojedynczej samogłoski i spółgłoski:

1 - A, J, S,

2- B, K, T,

3 - C, L, U,

4 - D, M, V,

5 - E, N, W, 

6 - F, O, X,

7 - G, P, Y,

8- H, Q, Z,

9 - I, R.

Należy pamiętać, że numerologia imienia uwzględnia wyłącznie litery alfabetu łacińskiego. Jeżeli zatem w twoim imieniu pojawiają się litery z "ogonkami", "kreskami" lub "kropkami", każdą z nich zastąp odpowiednikiem bez znaku diakrytycznego (przykładowo, zamiast "ż" użyj "z").

Końcowy wynik, będący sumą wszystkich wartości energetycznych, sprowadzamy do postaci pojedynczej, sumując obie cyfry składające się na liczbę. Jeżeli obliczenia dały wynik 50, liczba twojego imienia to 5 (5+0=5). 

Wiesz już jak obliczyć swoją liczbę imienia? Oto przykład obliczony z imienia "Malgorzata" (chodzi oczywiście o Małgorzatę, jednak ze względów opisanych wcześniej usuwamy znak diakrytyczny):

M=4+A=1+L=3+G=7+O=6+R=9+Z=8+A=1+T=2+A=1=42; 4+2=6

Liczba imienia zdradza nasze cechy, predyspozycje i czekającą nas przyszłość.

Numerologia imienia 1

Numerologiczna Jedynka ma niespotykaną, wielką wyobraźnię. To osoba obdarzona nieprzeciętnym intelektem i silnym poczuciem sprawiedliwości społecznej. Jest wielce prawdopodobne, że swój talent wykorzysta w dobrych, wyższych celach. Ludzie obdarzeni wibrację tej liczby są tolerancyjni oraz empatyczne. Jednocześnie odrzucają poczucie wstydu lub ograniczenia narzucane przez społeczne normy. Artyści z natury, mają szansę odnieść sukces w każdej dziedzinie sztuki. Nie znoszą krytyki. Uważają samych siebie za największy autorytet. Dziwne przekonanie o własnej "boskości" napędza ich do osiągania sukcesów.

Numerologia imienia 2

Dwójce towarzyszy harmonia, spokój i łagodne podejście do życia. Zazwyczaj jest bardzo opanowana. Trudno wyprowadzić ją z równowagi. Na świat patrzy trzeźwym okiem, a jej ocenie sytuacji zawsze towarzyszy chłodna analiza. Zdarza się jednak, że Dwójka niepoprawnie mierzy siły na zamiary. Gdy jej zbyt pochopne działania doprowadzą do wielkiej porażki, nie będzie umieć się z tym pogodzić. Niestety, Dwójce przez całe życie towarzyszy duża łatwowierność. Jest wykorzystywana przez osoby z otoczenia. Owa cecha uzewnętrznia się przede wszystkim w sferze uczuciowej. Wynika ona z jej dużej wrażliwości i silnej potrzeby bycia kochaną. W większości sytuacji Dwójka potrafi trafnie ocenić drugiego człowieka (wyjątkiem są sprawy sercowe). Wrodzona intuicja pozwala jej dostrzegać rzeczy niewidzialne dla innych osób.