Szczegóły ugody, jaką Kim Kardashian i Kanye West zawarli podczas rozwodu, zdradził bliski im informator. Oto, co udało się ustalić.

Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa: Opieka nad dziećmi

Portal TMZ poinformował, że według jego informatorów, zarówno Kim, jak i Kanye będą mieli „jednakowy dostęp” do kontaktów z ich dziećmi: 9-letnią North, 6-letnim Saintem, 4-letnią Chicago i 3-letnim Psalmem.

Mimo to, w praktyce większość opieki nad dziećmi będzie sprawować Kim. Nie jest to zaskoczeniem – Kanye West już wcześniej informował, że to jego była żona w 80% sprawuje pieczę nad czwórką ich pociech. Fakt ten potwierdziła też siostra Kim, Khloe.

Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa: Alimenty

Według dokumentów rozwodowych, do których udało się dotrzeć mediom, Kanye West będzie musiał płacić co miesiąc 200 000 dolarów alimentów na rzecz dzieci. Ma on pokrywać 50% wydatków związanych z potrzebami i edukacją oraz 50% kosztów ich ochrony. Jednocześnie, byli małżonkowie uzgodnili, że w przypadku jakichkolwiek nieporozumień co do kosztów wychowania dzieci, podejmą mediacje. Jeśli któreś z nich odmówi brania udziału w mediacjach, druga strona ma prawo zadecydować za obojga.

Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa: Podział majątku

Nie są znane dokładne ustalenia w sprawie podziału majątku między Kim Kardashian i Kanye Westem. Wiadomo jedynie, że odbył się on na podstawie spisanej przez nich wcześniej intercyzy.

Byli małżonkowie odstąpili też od płacenia alimentów na swoją rzecz.

Ich ugoda rozwodowa została zawarta 28 listopada.