Hipnoza jest fizjologicznym stanem naszego umysłu. Często nazywana jest stanem głębokiego relaksu bądź transu i stan ten wykorzystuje się w hipnoterapii. Tyle z najprostszej teorii. Nasze umysły w czasie świadomej komunikacji pozostają w dominacji częstotliwości beta, poniżej niej występują częstotliwości alfa – charakterystyczne dla płytkiego i głębokiego zamyślenia się, a jeszcze niżej występują częstotliwości teta – charakterystyczne dla stanu np. tuż przed zaśnięciem, gdy przy zamkniętych oczach spontanicznie pojawiają się w naszym umyśle obrazy. Poniżej tych „przedsennych” częstotliwości mówimy częstotliwościach delta, charakterystycznych dla nieświadomego snu. Częstotliwości alfa i teta uznawane są za stan hipnozy. Umysł pracujący w tych częstotliwościach ma zwiększoną podatność na sugestię i spłyconą funkcję krytyczną. Te właśnie cechy wykorzystywane są w procesie hipnoterapii, w tym hipnoterapii online. Ponieważ hipnoza jest naturalnym stanem umysłu, w którym przebywamy wielokrotnie w ciągu doby, spontanicznie go osiągając i z niego wychodząc, nie spotykamy osób niepodatnych na hipnozę oraz stan ten nie może być niebezpieczny.

Hipnoterapia jest procesem wykorzystującym stan hipnozy do dokonania trwałej zmiany – uwolnienia się od niekorzystnej emocji bądź przekonania. W procesie osiąga się stan transu na życzenie dzięki zastosowaniu tzw. indukcji hipnotycznej. W trakcie transu wykorzystuje się narzędzie "Regresji do Przyczyny", by tam zniwelować niekonstruktywne emocje i przekonania, zmienić emocjonalne zakończenie wydarzeń lub uwolnić się od poczucia winy. Następnie nakładane są pozytywne sugestie posthipnotyczne, by klient poczuł się fantastycznie, odnowiony, wzmocniony, lekki.

Podkreślić należy, że celem sesji hipnozy jest zawsze dobro klienta i wywołanie trwałej korzystnej zmiany w jego umyśle - mówią hipnoterapeuci.

W czym pomaga hipnoza?

Dzięki hipnozie można rozwiązać lub złagodzić problemy natury psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Zarówno problemy w relacjach jak i te natury psychosomatycznej. Są to wszelkie fobie i lęki, nałogi i zachowania kompulsywne, zaburzenia nastroju (w tym depresja), kłopoty z okazywaniem i kanalizowaniem emocji, zaburzenia odżywiania (w tym bulimia, anoreksja i otyłość), różnego rodzaju bóle, bezsenność, schorzenia psychosomatyczne, choroby somatyczne.

Hipnoza służy przed wszystkim podnoszeniu jakości życia. Nie trzeba więc mieć zdefiniowanego kłopotu. Zawsze istnieją obszary, w których możemy polepszyć nasze funkcjonowanie. Stosując regularnie hipnoterapię można na bieżąco niwelować niekonstruktywne emocje. Można odbyć też „hipnotyczne wakacje” – po rozwiązaniu przyczyny problemów, odbywać sesje na samych pozytywnych emocjach i zasymulować np. przeżycia emocjonalne podobne do dwutygodniowego urlopu.

W dobie epidemii koronawirusa zmagamy się z uczuciem osamotnienia i izolacji. Doznajemy smutku z powodu ograniczenia wolności i utraty lub ograniczenia pracy. Odczuwamy lęk o przyszłość i zdrowie. Dostajemy czasem napadów złości z bezsilności i nagromadzenia domowników na niewielkiej powierzchni mieszkania. W tych wszystkich przypadkach hipnoterapia może być pomocna. Pozwala nie tylko uwolnić się od tych negatywnych emocji, ale również znaleźć inspirację do tego co dalej z życiem osobistym i zawodowym. Pomaga się „wyrwać” z tu i teraz oraz odnaleźć uczucie wewnętrznej wolności. 

Hipnoza online

Stosując rozwiązania z dziedziny telemedycyny, istnieje możliwość zapewnienia wsparcia dużej grupie odbiorców. Ponieważ hipnoterapia jest bezpiecznym procesem, i jeśli przeprowadzana jest przez specjalistę nie wiążą się z nią żadne zagrożenia, terapię można przeprowadzać zdalnie. Klient komunikuje się za pomocą połączenia audio-wideo poprzez platformę. W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności sesji terapeutycznych wymagane jest stosowanie słuchawek i kamery w laptopie bądź telefonie. Dzięki temu hipnoterapeuta może obserwować reakcje klienta i czuwać nad przebiegiem sesji. Najczęściej używaną indukcją (procesem osiągania transu) jest ta wprowadzona przez D. Elmana. Polega ona na tym, że klient zamyka oczy i słucha tego co mówi hipnoterapeuta. Głos hipnoterapeuty, treść które niosą słowa, powodują wygaszenie funkcji krytycznego umysłu i zwiększenie udziału obszaru umysłu związanego z emocjami i wizualizacją. Ponieważ stan transu nie jest snem, klient zachowuje świadomość, ma zachowaną możliwość komunikacji - to ona jest osią procesu i "Regresji do Przyczyny". Stosując hipnozę online, mamy nawet kilka punktów przewagi nad terapią odbywającą się stacjonarnie:

• zachowana jest anonimowość: opłata i sesja odbywają się niezależnie
• głos hipnoterapeuty dociera ze słuchawek i jest jakby „w głowie” klienta – proces zachodzi szybciej i głębiej
• nie ma ograniczeń komunikacyjnych i terytorialnych – hipnoterapeuta może pracować efektywniej, a klient może korzystać z pomocy z każdego miejsca na świecie
• można prowadzić sesje w pozastandardowych godzinach – wymaga to wzajemnego ustalenia – klient wybiera z grafiku hipnoterapeuty dostępne godziny
• zmniejszają się koszty związane w dotarciem do gabinetu 
• łatwiej jest wygospodarować czas na sesję – nie trzeba tracić czasu na dojazdy
• jeśli platforma korzysta ze sprawdzonych serwerów, połączenie jest bezpieczne i mamy pewność, że żaden z wiodących portali nie wykorzysta treści z połączenia do przysyłania np. reklam, ani nie będzie profilował użytkownika
• w dobie zagrożeń epidemiologicznych kontakt online daje poczucie pełnego bezpieczeństwa, można uczestniczyć w sesji nawet będąc przeziębionym.

Klienci, którzy obyli sesje stacjonarne i online, podkreślają przewagę sesji online. Mówią, „że proces przebiegał głębiej, łatwiej dochodziło do zmiany. Czuli się komfortowo a po sesji nie musieli wracać do domu tylko mogli pójść zrobić sobie herbatę, poleżeć i porozmyślać”.


Bezpieczeństwo hipnozy


Hipnoza jest fizjologicznym stanem naszego umysłu osiąganym i opuszczanym przez każdego spontanicznie nawet kilka razy dziennie. Hipnoterapia jest całkowicie bezpiecznym procesem opartym na tym zjawisku. Każdy z nas spontanicznie osiąga częstotliwości pracy mózgu charakterystyczne dla tego stanu. Spontanicznie je osiąga i spontanicznie z nich wychodzi. W procesie hipnoterapii częstotliwości te osiąga się na życzenie. Umysł w transie ma spłyconą funkcję krytyczną i zwiększoną podatność na sugestie, ale tylko te sugestie, które świadomość i podświadomość uznają za użyteczne, mogą zostać przyswojone i stać się nową rzeczywistością klienta. Dlatego w stanie hipnozy klient:

• jest świadomy i jego świadomość jest skupiona na wnętrzu, emocjach, pamięci
• nie śpi tylko jest w transie
• może przyjąć tylko korzystne sugestie
• nie może się nie wybudzić, ponieważ nie śpi
• może się zdarzyć, że spontanicznie zaśnie, ale po jakimś czasie spontanicznie się wybudzi tak samo jak po krótkiej drzemce
Należy pamiętać, iż nie ma osób niepodatnych na hipnozę – to fizjologiczny stan naszego umysłu. Podatność na sugestię zależy od siły funkcji krytycznej i po to jest właśnie rozmowa wstępna by przygotować klienta przed sesją.

Skuteczność hipnozy to aż 93%!

Aktualna nauka potwierdziła badaniami skuteczność hipnozy. Dostępnych jest ponad 10000 naukowych artykułów o tej tematyce. Większość definiuje skuteczność na poziomie 90-97%. Niezwykle cennym opracowaniem jest porównanie różnych podejść terapeutycznych w celu wywołania trwałej zmiany dokonane przez Dr-a Alfreda A. Barriosa. Jego praca wykazała, iż hipnoterapia osiągnęła skuteczność ok. 93% dla sześciu sesji terapeutycznych. Dla porównania wynik skuteczności terapii behawioralnej to 72% (dla 22 sesji) a ogólnie skuteczność psychoterapii to 38% (dla aż 600 sesji). (Źródło: Psychotherapy: Theory Research and Practice, Volume 7, Number 1, Spring, 1970)

Od lat 70' w hipnozie dokonał się również znaczny postęp. Zoptymalizowano indukcję hipnotyczną – nasi terapeuci stosują metodę wprowadzania w trans opracowaną przez szkolącego psychiatrów Dave’a Elmana. Odarto metodę z magii i ponadnaturalności. Zaczęliśmy rozumieć, że po prostu wykorzystujemy fizjologiczne i naturalne mechanizmy naszego umysłu. 

Hipnoza wydaje się najbardziej naturalną formą oddziaływania, ponieważ angażuje wiele ośrodków centralnego układu nerwowego - ośrodki zawiadujące zmysłami, pamięcią, wizualizacją, planowaniem, obie półkulę mózgu, móżdżek, pień mózgu. Metody obrazowania funkcjonalnego pozwalają „zobaczyć” jak wiele ośrodków aktywuje się w czasie hipnoterapii. 
Dlatego warto rozważyć hipnozę jako metodę gwarantującą dużą skuteczność i wywołującą trwałą zmianę w jak najkrótszym czasie i sumarycznie przy najmniejszym nakładzie finansowym.

Jak rozpoznać dobrego hipnoterapeutę?

"Nasi hipnoterapeuci są absolwentami międzynarodowej szkoły Omni Hypnosis Training Center. Jej absolwenci prowadzą sesję według objętego certyfikatem ISO 9001 procesu. Dlatego każdy klient ma pewność, że jego sesja przebiegnie wg najwyższych standardów a rezultat będzie przewidywalny i powtarzalny. W naszych sesjach rdzeniem jest "Regresja do Przyczyny". Celem jest namierzenie i rozwiązanie emocjonalnej przyczyny kłopotów. Każdy hipnoterapeuta posiada oczywiście swój oryginalny warsztat i doświadczenia. Często kończy również inne szkoły, kursy i nurty hipnoterapii. Można je potraktować jako wartość dodaną każdej sesji"  - przekonują specjaliści z hypnopoint.online.

Jak wygląda sesja hipnoterapii online?

Każda sesja ma podobny przebieg. Zaczyna się od rozmowy wstępnej. Namierzone zostają problemy na poziomie racjonalnego umysłu, uchwycone istotne wydarzenia, klient już otrzymuje pewną wiedzę o sobie na poziomie faktów. Hipnoterapeuta wyjaśnia zagadnienia hipnozy, uczestnicy sesji mogą się poznać i nabrać do siebie zaufania. Wtedy też zniwelowane zostają błędne przekonania na temat hipnozy, uwolniony strach wynikający z błędnych przekonań. Klienci często czerpią wiedzę na temat hipnozy z Internetu i opierają swoje przekonania na podstawie przebiegu hipnozy scenicznej, która ma niewiele wspólnego z procesem hipnoterapii. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie indukcji hipnotycznej w czasie której klient osiąga stan trasu. W transie zachodzi właściwa część sesji – klient uwalnia się od przyczyny problemów. Na koniec zostają nałożone pozytywne sugestie posthipnotyczne, które będą działać po wyjściu z transu. Całość trwa w przedziale pomiędzy 40 min a 3 godziny.

Cena hipnozy. Ile to kosztuje?

Pytamy o cennik.Sesja w hypnopoint.online to koszt około 500 zł.

"Może jednostkowo wydaje się to znaczną kwotą, ale porównując do ceny psychoterapii okazuje się, że jest to tańsza terapia. Ceny psychoterapii wahają się między 120 a 250 zł za 55min spotkania. Z reguły przy zdefiniowanym problemie klient umawia się na serię 10 sesji. Klienci, którzy zmagają się z lękami czy zaburzeniami nastroju trafiają często na hipnozę po wielomiesięcznej lub wieloletniej psychoterapii. Chcielibyśmy alby hipnoza stała się pierwszą terapią z wyboru. Wtedy być może w 3 spotkania klient osiągnąłby zmianę większą niż w miesiące czy lata psychoterapii - przekonują założyciele hypnopoint.online.

 

***

Motywacją stworzenia hypnopoint.online – Wirtualnego Gabinetu dla każdego było przede wszystkim propagowanie wiedzy o hipnozie i hipnoterapii oraz zwiększenie dostępności do tej formy terapii dla każdego, niezalenie od miejsca zamieszkania. Wierzymy, że każdy zasługuje na dostęp do skutecznej terapii i podniesienie jakości życia. 
hypnopoint.online to innowacyjne rozwiązanie na skalę światową. Pierwszy raz połączono najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne umożliwiające bezpieczne połączenie wideo z wiedzą i kompetencjami wielu ekspertów w dziedzinie hipnoterapii. Poza realizowaniem sesji hipnoterapeutycznym, portal dostarcza różnorodnej wiedzy na ten temat. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z licznymi artykułami i filmami.