"Syndrom Brada Pitta"

Ze względu na fakt, że prozopagnozja jest bardzo rzadkim schorzeniem i cierpi na nią wyłącznie 2% populacji, w tym sławny aktor, chorobę zaczęto nazywać "syndromem Brada Pitta". Może być wadą wrodzoną lub wystąpić na skutek urazu mózgu. Ślepota twarzy jest stosunkowo nowym odkryciem medycyny, dlatego też nieznane są jeszcze sposoby jej leczenia. 

Jakie są objawy ślepoty twarzy?

Osoby z tym syndromem mają trudności z rozpoznawaniem ludzi może to dotyczyć również osób z najbliższego otoczenia w tym rodziny, sąsiadów, przyjaciół. Choroba ta uniemożliwia czasami rozpoznanie wieku, płci, czy emocji drugiej osoby. 

- Ludzie mnie nienawidzą i myślą, że ich nie szanuję, bo ich nie poznaję – powiedział w wywiadzie dla "Esquire"

Co ciekawe osoby z tym schorzeniem rozpoznają innych po cechach charakterystycznych takich jak znamiona, pieprzyki, sposób chodzenia czy głos. 

Stanowisko naukowe w sprawie schorzenia 

„Prozopagnozja może być społecznie wyniszczająca. Osoby z tym zaburzeniem często mają trudności z rozpoznaniem członków rodziny i bliskich przyjaciół. Często używają innych sposobów identyfikacji ludzi, takich jak głos, ubranie lub unikalne cechy fizyczne, ale nie są one tak skuteczne jak rozpoznawanie twarzy. Dzieci z wrodzoną prozopagnozją rodzą się z niepełnosprawnością i nigdy nie będą miały okazji rozpoznać twarzy. Większa świadomość autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu, które obejmują zaburzenia komunikacji, takie jak prozopagnozja, prawdopodobnie sprawi, że zaburzenie to będzie mniej pomijane w przyszłości”- tak brzmi oficjalne stanowisko odnośnie tej choroby Narodowego Instytutu Zaburzeń Neurologicznych i Udaru mózgu