Dlaczego warto poznać podstawowe prawa wszechświata? Znajomość praw, które rządzą wszechświatem, może pomóc w akceptacji rzeczywistości. Zamiast reagować gniewem czy złością, przypomnij sobie, że pewne aspekty życia nie są zależne od nas samych – ludzie nie są w stanie działać wbrew uniwersalnym prawom wszechświata. Dlatego prawa wszechświata mogą pomóc nam nauczyć się żyć spokojniej, traktować innych lepiej, a także osiągnąć szczęście.

Czym są prawa wszechświata?

Naturalne prawa wszechświata – gdzie mają swoje źródło? Wierzy się, że pierwszą osobą, która spisała prawa rządzące wszechświatem, jest Hermes Trismegistos. Uznaje się go za mędrca i maga – ta postać pojawia się zarówno w wierzeniach starożytnych Greków i Rzymian, jak i Egipcjan.

Jego przydomek, Trismegistos, oznacza „wielki potrójnie” – zwraca się uwagę na współistnienie i jedność nauki, religii i sztuki. Zależność, wzajemne uzupełnianie się i występowanie wręcz absolutnej harmonii pomiędzy wieloma elementami wszechświata stały się wyjątkowo znaczące dla hermetyzmu, nurtu stworzonego przez Hermesa Trismegistosa.

Założenia maga zostały zawarte w traktatach zawartych w zbiorze Corpus Hermeticum. Sprowadza się je do siedmiu uniwersalnych praw wszechświata, które miałyby dotyczyć każdego człowieka.

Prawa wszechświata – podstawowe informacje

 • Wszystkie prawa istnieją w powiązaniu ze sobą. Nie da się przyjąć ich wybiórczo – poznaj je w całości i spróbuj dostrzec pojawiające się między nimi zależności.
 • Życie należy do ciebie. Nie traktuj praw wszechświata jako ograniczeń, a jako możliwość do zmiany.
 • Kieruj się szczerością i bezinteresownością. Nie da się manipulować wszechświatem – jeśli będziesz czynić dobro tylko ze względu na chęć otrzymania nagrody od wszechświata, możesz się przeliczyć.
 • Pamiętaj o wzajemnym powiązaniu, jakie występuje nie tylko pomiędzy ludźmi, ale i całym wszechświatem. Każde twoje działanie może skutkować najróżniejszymi konsekwencjami.
 • Sprawdzasz, co przynosi pecha i kierujesz się w życiu przesądami? Nie ma w tym nic złego, ale nie zapomnij krytycznie ocenić swojego własnego postępowania. Według praw wszechświata to właśnie ty możesz być odpowiedzialna za nieprzyjemne sytuacje, które cię spotykają.

1. Prawo Mentalizmu

Wszystko jest umysłem, wszechświat jest mentalny, wszystko składa się z myśli.

Prawo Mentalizmu nie bez powodu jest pierwszym prawem wszechświata. To właśnie tutaj została zawarta najważniejsza zasada, z którą nieodłącznie wiążą się pozostałe reguły.

Według tej myśli, wszystkie umysły we wszechświecie są tylko cząstką, elementem wspólnego umysłu. A wspomniany umysł jest wszędzie – cały świat miałby składać się z myśli, byłby na wskroś mentalny. Wszystko więc, co spotyka nas na co dzień, jest efektem i wynikiem myśli.

Jak widać, Prawo Mentalizmu zakłada istnienie Absolutu, który dał początek wszystkim innym myślom. Jest to źródło wszelkiej energii, umysłowa potęga, a ludzki umysł stanowi tylko jej imitację.

Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni myślami – pozytywne myśli generują pozytywną energię i na odwrót. Właśnie dlatego wprowadzenie nawet najmniejszych zmian może przynieść zaskakujące skutki.

2. Prawo Powiązania

Jak na górze, tak i na dole; jak na dole, tak i na górze.

Świat, w którym żyjemy, stanowi odbicie makrokosmosu – dlatego też to, co „na dole” jest takie samo, jak to, co „na górze”. Według Prawa Powiązania świat znany ludziom jest miniaturą kosmosu, identycznym odbiciem tego, co wielkie i nieograniczone.

Do Prawa Powiązania bardzo często odwołują się astrologowie – według nich za pomocą tej zasady można tłumaczyć wpływ układu gwiazd i planet na życie człowieka. Podstawą horoskopów jest zauważenie zależności pomiędzy tym, co w gwiazdach, a tym, co na ziemi – właśnie tak, jak sugeruje wspomniane Prawo.

Prawo Powiązania można rozumieć i w mniejszej skali. Niektórzy wskazują, że ukazuje to, jak świat fizyczny odzwierciedla świat mentalny – wszystko się ze sobą łączy, dlatego należy dbać nie tylko o wygląd zewnętrzny, ale i o swoje samopoczucie. Medytacja poranna, pozytywna afirmacja, joga… Te techniki mogą pomóc w przywróceniu harmonii.

3. Prawo Wibracji

Nic nie spoczywa, wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje.

Nieustający przepływ energii i ciągły ruch – na podobnych założeniach opiera się wiele wschodnich teorii, podobnie działa energia Chi. Według Prawa Wibracji wszechświat nie trwa w bezruchu.

Nieprzerwane wibracje wiążą się nie tylko z ruchem, ale i zmianą – nie ma nic stałego, niezmienne nie istnieje. Przy czym energia, która krąży we wszechświecie i wprawia go w ruch, jest nie tylko pozytywna, ale i negatywna. Tak, jak w symbolu yin-yang zawarte są nawzajem uzupełniające się ciemne i jasne wibracje, tak i we wszechświecie dobro i zło współegzystują ze sobą.

Do wysokich wibracji zalicza się takie emocje, które powszechnie uważane są za pozytywne:

 • wdzięczność
 • szczęście
 • radość
 • miłość

Niskimi wibracjami charakteryzują się emocje postrzegane jako negatywne:

 • gniew
 • smutek
 • frustracja
 • zazdrość

Nie oznacza to, że powinniśmy stronić od niskich wibracji – jak pokazują kolejne prawa, dualizm wszechświata i współistnienie przeciwnych sobie wartości są nieuniknione.

4. Prawo Dwoistości

Wszystko jest dwoiste; wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić.

Według Prawa Dwoistości każda sytuacja ma dobre i złe strony. Nie ma niczego, co jest jednoznacznie tylko i wyłącznie dobre. Prawo Dwoistości przypomina o wielu odcieniach szarości, które występują we wszechświecie i podważa szybko zarysowywane opozycje. Według Nauk Hermetyczych miłość i nienawiść nie są przeciwieństwami, a jedynie przejawem tego samego stanu, występujących w różnych wibracjach. Na płaszczyźnie duchowej wszystko jest jednością, a różnice pomiędzy przeciwieństwami nie są tak ostre i jednoznaczne, jak byśmy tego chcieli.

Aby lepiej sobie zobrazować, co stoi za Prawem Dwoistości, przywołuje się metaforę wahadła. Wprawione w ruch wychyla się zarówno w prawą, jak i lewą stronę – uderza w obie skrajności, jednak, co istotne, żadna z tych skrajności nie istniałaby bez drugiej.

Z Prawem Dwoistości wiąże się także poczucie względności. Nawet największa trudność, którą doświadczasz, dla kogoś innego może okazać się błahostką – i odwrotnie. Dlatego też, zanim kogoś bezpodstawnie ocenisz, spróbuj przyjąć jego perspektywę, dostrzec różne punkty widzenia i nie ignorować czyichś emocji. Być może nie widzisz pełnego obrazu sytuacji.

5. Prawo Rytmu

Wszystko ma swoje wpływy, wszystko narasta, by się potem wycofać, rytm dąży do kompensacji.

Ciągła zmiana jest nie do uniknięcia. Zmieniają się pory roku, rytm natury… Nawet księżyc, który wchodzi w kolejne cykle i świeci w pełni tylko po to, aby za parę dni coraz bardziej zanikać. Tak samo, jak morskie fale, które stają się coraz silniejsze, aby wkrótce potem zapowiedzieć odpływ i wycofać się w głąb morza.

Według Prawa Rytmu wszechświat ma swój ustalony przebieg. Dlatego niemożliwe jest, aby zawsze wszystko było jak najlepsze – musi przyjść moment, w którym nadejdzie wycofanie. Świat nieustannie płynie, a my płyniemy wraz z nim – i tak samo nie powinniśmy bać się zmian i dążyć do życiowej równowagi. Ta zasada dotyczy wielu różnych życiowych aspektów – nawet tych kwestii, które wydają się najbardziej błahe, jak rytm dnia. Dlatego też nie planuj wyłącznie pracy i wypełniania wymagających obowiązków, pozwól sobie na odpoczynek i regenerację. Balans pomiędzy pracą i odpoczynkiem to podstawa!

Prawo Rytmu inaczej zwane jest Prawem kompensacji, czyli pewnego wyrównania. Dlatego, jeśli chcesz od wszechświata miłości czy szczęścia, spróbuj dać je innym. Aby zapanowała równowaga i harmonia, wszechświat spróbuje ci się odwdzięczyć.

6. Prawo Przyczyny i Skutku

Każdy skutek ma swoją przyczynę, a każda przyczyna przynosi skutek.

Zastanawiasz się, czy karma wraca? Według Prawa Przyczyny i Skutku nie ma wobec tego wątpliwości. Każde działanie, które podejmujemy, niesie ze sobą konsekwencje – nic nie dzieje się bez przyczyny.

Wibracje, które wytwarzamy, przyciągają określony charakter energii – dlatego, według Prawa Przyczyny i Skutku, jeśli otaczamy się negatywnymi wibracjami, takie same przyciągniemy od siebie. Prawa harmonii wszechświata ukazują nieustanną zależność, próbę utrzymania balansu i równowagi.

Jak więc przyciągnąć do siebie dobro?

 • Zastanów się, czy możesz komuś pomóc. Sprawdź, czy twoi najbliżsi nie potrzebują twojej pomocy.
 • Wyciągnij pomocną dłoń do nieznajomych. Zainteresuj się pomocowymi zbiórkami czy akcjami, których celem jest wsparcie potrzebujących. Przy czym, pozostań ostrożna i staraj się pomagać w mądry sposób.
 • Uśmiechnij się do mijającego cię człowieka na ulicy, bądź życzliwa dla kasjera w sklepie – nawet drobne, małe gesty sympatii mogą sprawić, że roztoczy się wokół ciebie pozytywna energia.

7. Prawo Rodzaju

Rodzaj jest we wszystkim, wszystko zawiera w sobie pierwiastek męski i żeński.

Według tego prawa wszechświata, archetypy męskie i żeńskie zawarte są we wszystkich elementach świata – każdy z nas ma w sobie pierwiastki, bo właśnie z nich składa się świat.

Prawo Rodzaju odnosi się też do harmonii i współistnienia uczuć, emocji i rozumu, racjonalności – wszechświat zakłada, że najlepszym do osiągnięcia stanem jest równowaga pomiędzy pozornie przeciwnymi sobie elementami życia.

To ze względu na utrwalające się stereotypy jako kobiece postrzegamy miłość, kreatywność czy cierpliwość, a jako męskie: odwagę, determinację i siłę. Tymczasem, według wszechświata w żadnym z nas nie może zabraknąć obu impulsów. Balans i harmonia są najważniejsze.