Żywioły a znaki zodiaku

Żywioły w znakach zodiaku to wibracja determinująca ich charakter i zgodność w relacjach. Według starożytnej astrologii znaki zodiaku dzielą się na cztery grupy, kierowane przez konkretne siły natury. Mowa o powietrzu, wodzie, ogniu i ziemi. Te siły decydują o temperamencie osoby urodzonej pod danym symbolem. Znaki zodiaku i żywioły są nierozerwalną para, która ma wpływ na całe nasze życie. 

Tak jak w przyrodzie, pewne żywioły ze sobą współpracują, podczas gdy inne unikają się jak ognia.

Wystarczy przyjrzeć się siłom natury - ogień nie istnieje bez powietrza, a woda daje ziemi życiodajną energię. Tym samym gasi nieokiełznany ogień, lecz ten w mgnieniu oka wyjaławia glebę. Te zależności można przełożyć także na relacje międzyludzkie. 

Wyróżniamy aż 12 znaków zodiaku, jednak wiele z nich posiada zestaw tych samych cech. Decyduje o tym żywioł, do którego przynależą.

powietrze - intelekt, umysł, kreatywność, wartości, humanitarność, niezależność.

woda - opiekuńczość, wrażliwość, introwertyzm, wyobraźnia.

ogień - aktywność, komunikatywność, siła, energia, instynkt, inspiracja.

ziemia - zmysłowość, fizyczność, przyziemność, praktycyzm.

Należy pamiętać, że każdy żywioł ma przypisaną jedną z trzech ważnych jakości:

jakość kardynalna - znaki o jakości kardynalnej lubią wykazywać inicjatywę. Zawsze chcą być na pozycji lidera, choć pierwszeństwo tych osób jest dziełem przypadku. Kardynalna część zodiakalnego zwierzyńca odkrywa w życiu wszystko, co nieodkryte. Nie przywiązuje się do swoich sukcesów, bo wie, że to zatrzymuje w martwym punkcie. Porzuca sentymenty na rzecz tego, by iść dalej i odkrywać nowe, fascynujące rzeczy.

jakość stała - osoby, które urodziły się pod znakiem stałym, preferują rutynę. Kiedy nauczą się fachu, trzymają się go niemalże do końca swojego życia. Zaniechują dalsze poszukiwania. Nie mają natury odkrywcy, wolą raczej wykonywać polecenia. Sprawdzają się  w roli przywódcy tylko wtedy, gdy otrzymują odgórne wskazówki. Zawodzą w improwizacji. Mogą być postrzegane jako "sztywne", bo trzymają się tego, co jest im dobrze znane. 

jakość zmienna - osoby urodzone pod zmiennym znakiem uwielbiają eksperymentować. Ich charakter to swoista synteza cech znaków kardynalnych i stałych. Ciągle się zmieniają, jak wskazuje na to samo określenie ich jakości. Wykazują nieustającą gotowość do poznawania tego, co niepoznane, jednak często w bardzo niekonsekwentny sposób.   

Żywioł powietrza – znaki zodiaku

Do żywiołu powietrza należą Bliźnięta, Waga i Wodnik. Pierwszy znak wykazuje jakość zmienną, drugi kardynalną, a trzeci stałą. Osoby "powietrzne" są inteligentne, komunikatywne oraz wszechstronnie uzdolnione. Rozpiera je energia, nie znoszą rutyny, za to uwielbiają nieustannie być w ruchu. Niestety, cechuje je również niestałość i częsta zmienność poglądów. 

Powietrza nie zobaczyć ani dotknąć. Bez niego nie da się żyć, lecz nie zatrzymamy go w jednym miejscu, nawet jeżeli bardzo się postaramy. Prędzej czy później i tak znajdzie ujście. Taka właśnie jest osobowość podlegających mu znaków. Nie można uwiązać ich w jednym miejscu - zawsze wyswobodzą się z cudzej "niewoli". Dążą do absolutnej wolności.

Ludzie urodzeni pod żywiołem powietrza są wyjątkowo nieprzewidywalni. Trudno ich zrozumieć. Mają niejasne motywacje i kochają pławić się w towarzystwie innych. 

Żywioł wody – znaki zodiaku

Do żywiołu wody należą następujące znaki zodiaku: Rak, Skorpion i Ryby. Pierwszy wykazuje jakość kardynalną, drugi stałą, a trzeci zmienną. Osoby "wodne" są niezwykle wrażliwe i emocjonalne. Natura obdarzyła je dużą wyobraźnią oraz zdolnością przewidywania. Rzadko się kłócą, na ogół wykazując empatię. Osoby urodzone pod znakami wodnymi bywają też flegmatyczne. Woda występuje w kilku stanach skupienia. Z tego powodu w astrologii symbolizuje ludzkie emocje. To złożony żywioł, tak samo jak złożona potrafi być ludzka osobowość.

Osoby urodzone pod żywiołem wody należą do najbardziej uczuciowych. Łatwo nawiązują kontakty i potrafią podtrzymywać przyjaźni na lata. Doskonale rozumieją motywacje innych ludzi. Są pełne empatii, opiekuńcze. Cechuje je ogromna wrażliwość. Byle czyn lub słowo może zadać im cios.

Żywioł ognia – znaki zodiaku

Do żywiołu ognia przypisany jest Baran, Lew i Strzelec. Pierwszy znak wykazuje jakość kardynalną, drugi stałą, a trzeci zmienną. Ogniste istoty to optymiści, których przepełnia wielka siła życiowa. Są aktywni, lubią być w centrum uwagi.  Cechuje ich wielki entuzjazm i odwaga. O ile ogień jest potrzebnym żywiołem, to w niektórych sytuacjach nie da się go okiełznać. Jego natura bywa nieprzewidywalna. Niewielki płomyk szybko transformuje w niebezpieczny pożar. Dokładnie tak samo przedstawia się osobowość znaków zodiaku ognia. Wymagają nieustannej kontroli, bo bez niej w mgnieniu oka wzbudzą swój temperament. Dobrze kierowane, okażą się pomocne i uczynne dla ludzi wokół nich.

Znaki ognia są niestabilne emocjonalnie, co może objawiać się dużą zmiennością, ale także wielką namiętnością. Bardzo ciężko utrzymać je w ryzach.

Żywioł ziemi – znaki zodiaku

Do żywiołu ziemi należy Byk, Panna i Koziorożec. Pierwszy z nich reprezentuje jakość stałą, drugi zmienną, a trzeci kardynalną. Znaki należące do tej grupy lubią wszystko planować. Działają wolno, lecz systematycznie i konsekwentnie wypełniają obowiązki. Doskonale radzą sobie z przeciwnościami losu. Są stałe w uczuciach oraz wobec wyrażanych przez siebie poglądów. Taki zestaw cech sprawia, że istoty ziemskie są bardzo złożone. Ziemia ma wiele warstw i elementów, czym przypomina swoich podopiecznych. To osoby twarde, patrzące na świat oczami realisty. Dzięki temu nigdy nie zawodzą.

Żywioł ziemi jest jednym z najstabilniejszych, ale tylko do czasu. Należy pamiętać, że znaki ziemskie zmieniają się tak samo jak ziemia - systematycznie, ale bardzo powoli. To w dużej mierze determinuje ich podejście do życia. Kochają stabilność i unikają zmian. Potrafią być zaborcze oraz materialistyczne.

Znaki zodiaku – dopasowanie żywiołów

Żywioły w naturze mogą współpracować lub wzajemnie się zwalczać. Tak samo wygląda współistnienie żywiołów astrologicznych. Niektóre tworzą idealną parę, inne nie potrafią znaleźć wspólnego języka.

Ziemia z powietrzem - ta para będzie ze sobą szczęśliwa, ale tylko pod warunkiem, że nauczą się współpracy. Znaki lotne mają skłonność do krytykowania działań znaków ziemskich. Gdy miarka się przebierze, związek legnie w gruzach. 

Ziemia z ziemią - te osoby zdecydowanie darzą się głębokim uczuciem. Ich relacja rozwija się powoli, lecz stabilnie. Fundamentem relacji ziemi z ziemią jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

Ziemia z wodą - związek tych osób jest wyjątkowo udany. Tak jak w naturze, tak i w partnerstwie jedno nie istnieje bez drugiego.

Ogień z ogniem - płomienny związek pełen namiętności. Nie brakuje w nim miłości i pasji. To wszystko może jednak obrócić się w pył, jeśli ogniste kłótnie będą na porządku dziennym.

Ogień z ziemią - wzajemna fascynacja sprawia, że tworzą stabilny związek, ale tylko przez pewien czas. Ognisty partner jest zbyt nieprzewidywalny, a ten ziemski za bardzo poukładany. To wszystko doprowadza do wielu spięć

Ogień z wodą - żywioły nie mogą współistnieć w naturze. W życiu partnerskim osoby te muszą trafić na wyjątkowo sprzyjające okoliczności, by ich spotkanie przerodziło się w uczucie. Woda zawsze będzie tłumić potencjał ognia.

Ogień z powietrzem - najbardziej płomienne połączenie ze wszystkich. Osoba powietrzna wzbudza w ognistej wszystko to, co w niej najlepsze. Ich relacja jest intensywna, lecz burzliwa. Finalnie mają szansę spędzić ze sobą życie.

Woda z wodą - "na dwoje babka wróżyła". Ich związek może być bardzo udany lub...wprost przeciwnie. 

Woda z powietrzem - ich relację przepełniają trudne emocje, co wynika ze sprzeczności obu tych charakterów. 

Powietrze z powietrzem - to osoby, które uwielbiają ze sobą rozmawiać. Problem w tym, że bez żadnych konkretów. Znaki powietrza mogą bez końca obdarzać się komplementami i czułością, jednak bardzo szybko nudzą się kimś podobnym.