Carl Gustav Jung stworzył dobrze znany podział na ekstrawertyków i introwertyków, dokładając do niego przeciwstawne sobie funkcje osobowości: percepcję kontra intuicję oraz myślenie jako przeciwwagę odczuwania. W 1942 roku Isabel Briggs Myers oraz Katharine Briggs dołożyły do tej puli czwarty wymiar psychologiczny: ocenianie i obserwację. Większość współczesnych typologii i testów osobowości uwzględnia wszystkie te cztery aspekty. Ich kombinacja skutkuje określeniem szesnastu możliwych typów. Oto niektóre z nich, najczęściej występujące u mężczyzn!

Typ osobowości - Wykonawca

Wykonawca to typ męski - w 60% przypadków osobowość taką mają właśnie panowie. Osoba z tej grupy jest pracowita, wierna swoim zasadom, energiczna i zdecydowana. Ceni porządek i jasne reguły. Rzeczowy i konkretny Wykonawca w dyskusji używa argumentów racjonalnych. Otwarcie wyraża poglądy, co może ranić innych. Nie lubi lenistwa i marnotrawienia czasu.

Zalety Wykonawcy:

 • jest odpowiedzialny, dba o poczucie bezpieczeństwa rodziny,
 • nie wpada w panikę i szybko dochodzi do siebie po życiowych porażkach,
 • interesuje się sytuacją członków rodziny i przyjaciół,
 • pozytywnie nastawiony, optymista.

Wady Wykonawcy:

 • ma wysokie wymagania co do drugiej połówki w zakresie pozycji społecznej, fizyczności czy zdolności intelektualnych, sporo oczekuje również od dzieci,
 • nie potrafi wypoczywać - nawet w czasie wakacji myśli o pracy,
 • może przesadnie skupiać się na odgrywaniu wymyślonej roli, bywa próżny i narcystyczny.

Jak dbać o dobre relacje:

 • nie przerywaj mu bezcelowo pracy,
 • bądź szczera, ale nie przesadnie krytyczna,
 • powtarzaj, że jesteś dumna z jego osiągnięć, ale kochasz go za to, jakim jest człowiekiem.
 • spokojnie wskazuj, na czym ci zależy, nie angażując negatywnych emocji.
 • podkreślaj, że  doceniasz wrażliwość partnera.

Typ osobowości - Przedsiębiorca

Przedsiębiorca jest energiczny i aktywny. Lubi towarzystwo innych i cieszy się chwilą, zachowując jednak otwartość na zmiany. Odbywa się to bez szkody dla logiki i racjonalnego myślenia. To typ impulsywny, w skrajnych przypadkach niestabilny. Miewa trudności z organizacją i planowaniem.

Zalety Przedsiębiorcy:

 • życie z nim dalekie jest od nudy,
 • woli działać niż oczekiwać bezczynnie na rozwój wypadków, sprawnie rozwiązuje życiowe problemy, zwykle ma plan B i kilka opcji awaryjnych,
 • jest inspirujący pod względem intelektualnym.

Wady Przedsiębiorcy:

 • zdarza mu się najpierw działać, a potem myśleć,
 • ceni sobie silne przeżycia, dlatego bywa ryzykantem,
 • lubi łamać zasady, bywa niedojrzały.

Jak dbać o dobre relacje:

 • jeśli potrzebujesz stabilności, bezpośrednio artykułuj swoje potrzeby i mów otwarcie, jaka jest twoja opinia,
 • proponuj wspólne tworzenie planu działań,
 • nie doprowadzaj do sytuacji skrajnych i stawiania spraw "na ostrzu noża".

Typ osobowości - Dowódca

To typ profesjonalny i perfekcyjny. Cechuje go wysoka aktywność, niezależność oraz zdecydowanie w działaniu. Dowódca zawsze dostrzega szerszy kontekst danej sytuacji i potrafi przewidywać konsekwencje podejmowanych kroków. Znakomicie przekształca teorię w praktyczne działanie. Wyróżniają go naturalne zdolności przywódcze. Silna osobowość, bezpośredniość i krytycyzm mogą onieśmielać i utrudniać relacje międzyludzkie.

Zalety Dowódcy:

 • zapewnia rodzinie stabilizację i poczucie bezpieczeństwa,
 • jest pracowity i wytrzymały psychicznie, zrobi wszystko, by zapewnić bliskim odpowiedni poziom życia,
 • motywuje innych,
 • świetny organizator.

Wady Dowódcy:

 • ekstrawertyczny charakter może przytłaczać,
 • bywa dominujący i nieugięty, niechętnie idzie na kompromisy.
 • wyrażanie uczuć nie jest jego mocną stroną, rzadko liczy się z wrażliwością i potrzebami innych, choć sam jest bardzo wrażliwy na krytykę,
 • jakiekolwiek przeoczenie lub niedomówienie traktuje jako nadużycie zaufania, wymaga absolutnej uczciwości.

Jak dbać o dobre relacje:

 • mimo oporu jasno wyrażaj swoje opinie na dany temat, nawet gdy są krytyczne, artykułuj oczekiwania,
 • nie rób niczego za jego plecami, bo jeśli wykryje nieszczerość, trudno mu będzie zaufać ponownie,
 • okazuj mu uczucia i doceniaj gesty.

Typ osobowości - Dyskutant

To psychologiczny typ człowieka czynu: niezależny, przedsiębiorczy i optymistycznie nastawiony do świata. Lubi znajdować się w centrum zainteresowania. Otwarty na nowe idee i pomysły chętnie podejmuje się "niemożliwego". Jest spontaniczny, pewny siebie, ale i skłonny do przeceniania własnych możliwości. Emocjonalny Dyskutant potrafi bronić stanowiska, w które de facto nie wierzy, tylko po to, aby przyjąć inny od rozmówcy punkt widzenia.

Zalety Dyskutanta:

 • jest oddany ludziom, w których wierzy, a gdy ufa, to bezgranicznie; w związku jest partnerem wiernym, przywiązanym do wartości rodzinnych i tradycji,
 • pracowity i zdolny do wysiłku, nie potrzebuje uznania i poklasku, można na niego liczyć,
 • w sytuacjach trudnych cechuje go odpowiedzialność i odwaga - to znakomity organizator.
 • przewiduje kłopoty, jest skrupulatny i dokładny, gdy sytuacja tego wymaga.

Wady Dyskutanta:

 • nie lubi nowych i niesprawdzonych sytuacji, poprzestaje na tym, co znane, choć mniej spektakularne,
 • krytyczny w stosunku do siebie oraz bliskich,
 • bywa, że w każdej sprawie dopatruje się drugiego dna i przesadnie zgłębia nieistniejące problemy, nie potrafi podjąć decyzji i ma problemy z doprowadzeniem spraw do końca,
 • często chwiejny, o niskim poczuciu własnej wartości, żyje w ciągłym napięciu.

Jak dbać o dobre relacje:

 • komunikuj jednoznacznie i bezpośrednio,
 • nie krytykuj Dyskutanta w trudnych życiowych momentach, a jeśli jego obawy są niezasadne, mów mu o tym łagodnie,
 • dyskretnie pokazuj nowe możliwości i szanse,
 • w miarę możliwości zapewniaj o swojej lojalności,
 • planuj relaks i rozrywki,
 • zachęcaj do samodzielności.

Typ osobowości - Logistyk

Uczciwy, logiczny, prawdziwa ostoja społeczeństwa - na Logistyka zawsze można liczyć. Słusznie bywa odbierany jako typ bardzo powściągliwy i wycofany, jest jednak świetnym przyjacielem i solidnym pracownikiem. Nie działa wielokierunkowo, ale wyróżnia się skutecznością. Cechuje go umysł analityczny i konkretny. To perfekcjonista, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. W skrajnych przypadkach może wpaść w typ schizoidalny.

Zalety Logistyka:

 • ceni stabilizację i porządek, jest odpowiedzialny, dokładny i cierpliwy,
 • jeśli obiecuje, dotrzymuje słowa - uczciwy i wiarygodny Logistyk jest dojrzałym partnerem,
 • zdolny do poświęceń,
 • umiejętnie i spokojnie stawia czoła przeciwnościom.

Wady Logistyka:

 • nie lubi zmian,
 • często jest typem przesadnie kontrolującym,
 • nie docenia uczuć i emocji innych ludzi,
 • skupia się na nieistotnych drobiazgach,
 • niechętnie dzieli się opiniami.

Jak dbać o dobre relacje:

 • zauważaj starania partnera i doceniaj jego wysiłki, zachęcaj, by dbał o siebie,
 • jeśli przydarzył ci się błąd, przyznaj się do niego,
 • co jakiś czas spróbuj zaskoczyć Logistyka nowym pomysłem,
 • okazuj mu uczucia, szczególnie, kiedy czuje się niepewnie.

Typ osobowości - Architekt

Twórczy i pomysłowy indywidualista. Ma opinię kompetentnego i pewnego siebie, ale jednocześnie mocno zdystansowanego. Trudno wyprowadzić go z równowagi, ale równie niełatwo w pełni zadowolić. Ma problemy z odczytywaniem uczuć i emocji innych ludzi. Jest krytyczny i wymagający.

Zalety Architekta:

 • utalentowany i obdarzony ogromną wiedzą, którą lubi się dzielić,
 • zdecydowany i ambitny, chętnie planuje przyszłość,
 • pracowity i nastawiony na cel potrafi zapewnić poczucie bezpieczeństwa,
 • racjonalny, przestrzega zasad.

Wady Architekta:

 • ceni sobie prywatność, a jego emocjonalna dostępność bywa ograniczona,
 • ma problem z odczytywaniem uczuć innych ludzi,
 • bywa chwiejny i cyniczny,
 • ucieka od konwenansów społecznych.

Jak dbać o dobre relacje:

 • szanuj przestrzeń prywatną Architekta,
 • mów wprost o swoich uczuciach i oczekiwaniach,
 • zachęcaj do aktywności fizycznej oraz wspólnych wyjść, jednak nie zmuszaj do uczestnictwa w spotkaniach, na które nie ma ochoty.

Powyższe sześć typów osobowości najczęściej występuje u mężczyzn. Pozostałe warianty to: Logik, Rzecznik, Pośrednik, Protagonista, Działacz, Obrońca, Doradca, Wirtuoz, Animator, Poszukiwacz Przygód.