Kto wymyślił znaki zodiaku?

Najstarsze zapiski astrologiczne wskazują, że konstelacje gwiazd zaczęto nazywać już w starożytnej Mezopotamii. Najprawdopodobniej, nazwy gwiazdozbiorów wymyślili Sumerowie, choć nie jest to do końca jasne i niektóre teorie wskazują, że jest to zasługą Akadyjczyków. Pewne jest natomiast, że charakterystycznych kształtów w gwiazdach doszukiwano się już 3-4 tysiące lat temu.  

Wówczas, nazwanych gwiazdozbiorów było więcej niż 12. Mniej więcej 500 lat p.n.e., astronomowie babilońscy podzielili ekliptykę na 12 równych, 30-stopniowych części. Owe fragmenty utworzyły zodiak, który jest przecinany kołem zataczanym ruchem Ziemi wokół Słońca. Wymagało to podzielenia gwiazdozbiorów, różniących się pod względem długości. Można zatem powiedzieć, że znaki zodiaku zostały "wyrwane" z pierwotnych konstelacji.

Zaobserwowano jednak istotny problem - udało się bowiem ustalić, że punkt położenia Słońca w momencie wiosennego zrównania dnia z nocą, ulega przesunięciu o ok. 50 sekund kątowych w ciągu 12 miesięcy. Przed naszą erą, punkt, o którym mowa, był położony w pobliżu początku gwiazdozbioru Barana. Wraz z nastaniem naszej ery, jego położenie było jednak bliższe gwiazdozbiorowi Ryb.

O czym dokładnie mowa? Otóż, na skutek precesji Ziemi, czyli stopniowej zmiany kierunku osi krążącej Ziemi, będącej efektem oddziaływania grawitacyjnego Słońca i Księżyca, jak i innych ciał niebieskich, położenie gwiazdozbiorów względem naszej planety ulega zmianie. 12-częściowy podział zodiaku nie mógł być zatem precyzyjny, bo i sam czas, w którym słońce pozostawało w każdym z wyznaczonych obszarów, był wartością nieprecyzyjną.

Dopiero w 1928 roku, w trakcie kongresu Unii Astronomicznej, granice między gwiazdozbiorami zostały dokładnie uściślone. Wtedy też wyznaczono szczegółowe granice w zodiaku. W ujęciu astrologicznym, nie wprowadziło to jednak żadnych zmian, bo okresy, w których pozorny ruch Słońca prowadzi je przez poszczególne gwiazdozbiory, pozostały niezmienione.  

Znaki zodiaku - daty

Co to wszystko oznacza w praktyce? 12 znaków zodiaku, którymi posługujemy się do dziś, nie ma już nic wspólnego z odkrytymi dawno temu gwiazdozbiorami. Babilończycy, gdy dzielili zodiak na 12 części, założyli, że Słońce pozostaje w każdej z nich przez mniej więcej miesiąc. Wiadomo jednak, że czas, w którym Słońce przebywa na tle poszczególnych znaków zodiaku, jest różny. Mało tego, obecnie, na skutek wspomnianej wcześniej precesji Ziemi, położenie gwiazdozbiorów względem naszej planety różni się o mniej więcej 30 stopni od ówczesnego.  

Już w II wieku n.e. odkryto, że istnieje 13 znak zodiaku. Mowa o Wężowniku, w którego konstelacji Słońce pozostaje od 30 listopada do 17 grudnia. Niebo nie jest stałą planszą i to, które możemy obserwować dzisiaj, różni się od tego sprzed 3 tys. lat. Wówczas, w dniu równonocy wiosennej, Słońce wkraczało w obszar konstelacji Barana. Dziś, w tym dniu znajduje się w konstelacji Ryb. Za 600 lat, układ przesunie się w kierunku gwiazdozbioru Wodnika. Jeżeli zatem uwzględnilibyśmy precesję, daty znaków zodiaku wyglądałyby inaczej. Jak? Prezentujemy to poniżej.

Ryby (Pisces): okres astrologiczny - 19.02-20.03; okres faktyczny - 12.03-18.04,

Baran (Aries): okres astrologiczny - 21.03-19.04; okres faktyczny - 19.04-13.05,

Byk (Taurus): okres astrologiczny - 20.04-20.05; okres faktyczny - 14.05-19.06,

Bliźnięta (Gemini): okres astrologiczny - 21.05-20.06; okres faktyczny - 20.06-20.07,

Rak (Cancer): okres astrologiczny - 21.06-22.07; okres faktyczny - 21.07-09.08,

Lew (Leo): okres astrologiczny - 23.07-22.08; okres faktyczny - 10.08-15.09,

Panna (Virgo): okres astrologiczny - 23.08-22.09; okres faktyczny - 16.09-30.10,

Waga (Libra): okres astrologiczny - 23-09-22.10; okres faktyczny - 31.10-22.11,

Skorpion (Scorpio): okres astrologiczny - 23.10-22.11; okres faktyczny - 23.11-29.11,

Strzelec (Sagittarius): okres astrologiczny - 22.11-21.12; okres faktyczny - 18.12-18.01,

Koziorożec (Capricorn): okres astrologiczny - 22.12-19.01; okres faktyczny - 19.01-15.02;

Wodnik (Aquarius): okres astrologiczny - 20.01-18.02; okres faktyczny - 16.02-11.03.