Sny nadal skrywają wiele tajemnic. Istnieje kilka teorii, wskazujących na ich rolę, jednak wiedza naukowców w tym temacie wciąż jeszcze nie pozwala udzielić 100-procentowo pewnej odpowiedzi na pytanie o ich znaczenie. Szczególnie fascynującym zagadnieniem są powtarzające się sny. Niektóre osoby, przez dłuższy czas śnią ten sam sen każdej nocy. Inne, doświadczają nieco odmiennych marzeń sennych, w których jednak zawsze pojawia się ten sam wspólny mianownik. O ile codzienne sny nie są niczym niezwykłym (nie ma wątpliwości, że śnimy każdej nocy) to chronicznie nawracający sen - już tak.

Powtarzające się sny – przyczyny i znaczenie

Powtarzające się sny mogą stanowić komunikat od naszej podświadomości. Być może ostrzegają osobę śniącą przed błędami, jakie popełnia na jawie, a być może - wskazują na to, co na danym etapie życia ma dla nas ogromne znaczenie. Analiza płynącego z nich przekazu powinna opierać się o konkretną tematykę snu. Badacze tego zjawiska są jednak przekonani, że nawracający sen prawie zawsze stara się ostrzec nas przed czymś. Według innej teorii, zjawisko to jest wynikiem braku równowagi w życiu i oznacza tylko tyle, że śniący zbyt dużo swojej uwagi poświęca jednej dziedzinie, zaniedbując przy tym inne, które odgrywają kluczową rolę. Według tej tezy, powtarzający się sen stanowi sygnał, że to już najwyższy czas na przewartościowanie pewnych spraw. 

Koszmary senne: dlaczego je mamy? Jak pozbyć się koszmarów? >>

Dane statystyczne wskazują, że tylko 15 proc. spośród wszystkich osób, które doświadczają nawracających snów, zaobserwowało to zjawisko dopiero w dorosłym życiu. Pozwoliło to wysunąć tezę, według której, powtarzające się marzenia nocne mają swoje źródło w dzieciństwie, kiedy pojawiają się pierwsze nocne projekcje.

Badacze nie mają wątpliwości, że najistotniejsze są te sny, które zgadzają się ze sobą nawet w najdrobniejszych detalach, choć częściej zdarzają się te, w których zgadza się tylko motyw. Zwykle mają związek z konkretnym wydarzeniem z życia osoby śniącej, będąc jej metaforycznym odzwierciedleniem. Bywa jednak, że powód ich występowania jest inny. Wśród najczęstszych przyczyn, wymienia się:

stany lękowe,

zespół stresu pourazowego,

zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Powtarzające się sny – przykłady i interpretacja

Powtarzające się sny przybierają różną formę i tematykę. Najczęstsze motywy to:

powtarzający się sen o domu - jeżeli w nocnej projekcji pojawia się dom rodzinny, sen może symbolizować tęsknotę za beztroską lub za rodziną. Jeżeli jednak w marzeniach sennych burzymy dom, nasza podświadomość może dawać nam do zrozumienia, że musimy przewartościować nasze życie, inaczej wszystko to, co udało nam się osiągnąć, zostanie zmarnowane,

powtarzający się sen o spadającym samolocie - katastrofa lotnicza wydaje się być wyjątkowo nieprzyjazną wróżbą, tym bardziej, jeżeli we śnie nawraca z dużą częstotliwością. Senniki wskazują, że taki sen rzeczywiście nie jest zbyt pomyślny. Może bowiem oznaczać, że sytuacja życiowa śniącego ulegnie pogorszeniu, a ten będzie jedynie biernym obserwatorem toczących się zmian. Sam fakt częstego pojawiania się takiego snu może świadczyć o tym, że osoba śniąca jest świadoma swojej sytuacji i obawia się tego, co ma nastąpić.

powtarzający się sen o windzie - widziana we śnie winda symbolizuje trudną sytuację, w której znalazła się osoba śniąca. Najczęściej dotyczy to sfery uczuciowej. Może to oznaczać, że śniąc ten sen, podświadomość daje nam do zrozumienia, że obawiamy się o przyszłość związku? Inne interpretacje tego motywu wskazują na komplikacje w obszarze spraw zawodowych i finansowych.

powtarzający się sen o zdradzie - w tym przypadku, ważny jest kontekst. Jeżeli w nawracającej projekcji, to osoba śniąca jest stroną zdradzającą, motyw ten oznacza, że w związku czegoś brakuje. Jeżeli we śnie, osoba śniąca zostaje zdradzona, interpretacja jest znacznie bardziej pomyślna. Symbol ten często pojawia się na etapie, który zmierza do rozwiązania wszystkich życiowych problemów. 

Jak wywołać świadomy sen? Najlepsze techniki