Centrum Praw Kobiet

Fundacja działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w rodzinie oraz w życiu publicznym. CPK udziela porad psychologicznych kobietom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (w tym ofiarom przemocy czy mobbingu), a także pomaga w zakresie prawa cywilnego, karnego i pracy.

Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych

Niezależna fundacja OŚKa wpiera kobiece inicjatywy i organizacje oraz działa na rzecz uczestnictwa kobiet w życiu społeczno-publicznym. Oprócz tego udziela informacji na temat sytuacji kobiet i feminizmu w Polsce. 

Fundacja Feminoteka

Feminoteka zajmuje się przedstawieniem ruchu kobiecego w Polsce, inicjatywami lokalnymi i walką o równouprawnienie oraz problemem dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i wyznanie. Fundacja prowadzi także największy feministyczny serwis informacyjny i księgarnię.

Feministyczne lektury i książki o kobietach, które trzeba przeczytać>>

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Temat prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy chcą mieć dzieci - tym właśnie zajmuje się Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jak podkreślają jej pracownicy: "Możliwość korzystania z tego prawa jest elementem samostanowienia, a także warunkiem wyrównania nierówności społecznych i zwalczania systemowej dyskryminacji i przemocy"

Aborcja Bez Granic

Międzynarodowa inicjatywa sześciu organizacji, którą powołano, aby pomagać w uzyskaniu dostępu do bezpiecznej aborcji (za pomogą pigułek w domu lub w zagranicznych klinikach). "Kiedy się z nami skontaktujesz, będziesz rozmawiać z Kobietami W Sieci, aktywistkami, które od 2006 roku udzielają porad dotyczących niechcianej ciąży i dostępu do aborcji. Twój pierwszy telefon lub e-mail będzie skierowany do Kobiet W Sieci, które następnie skontaktują Cię z Abortion Dream Team, Women Help Women, Ciocią Basią, Abortion Network Amsterdam lub Abortion Support Network w celu uzyskania dalszej pomocy" opowiadają aktywiści.

Fabryka Równości

Łódzka organizacja o zasięgu ogólnopolskim, która działa na rzecz praw człowieka, równości i akceptacji. Fabryka Równości wspiera osoby LGBTQ, działa na rzecz praw kobiet i prowadzi edukację seksualną oraz antydyskryminacyjną. 

Najlepsze podcasty feministyczne i słuchowiska prowadzone przez kobiety. Czego słuchamy na Spotify?>>