Już trzy czwarte środowiska naturalnego na lądzie i prawie dwie trzecie na morzach zostało w mniejszym lub większym stopniu przekształcone przez człowieka. Coraz większej liczbie gatunków grozi wyginięcie, a ludzkość wytwarza rocznie setki milionów ton plastiku. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo konsumpcyjny tryb życia wpływa na otaczający nas świat. Zarówno krajowe jak i międzynarodowe organizacje proekologiczne starają się nam uświadomić, że jeśli nie zmienimy swojego podejścia do ekologii, czeka nas katastrofa.

Na szczęście nasza świadomość ekologiczna z roku na rok staje się coraz większa. Zaczynamy z powrotem doceniać proste życie w zgodzie z naturą, a bycie eko staje się modne. Dużo w tym zasługi organizacji ekologicznych, jednak musimy pamiętać, że my sami też mamy wpływ na środowisko, w którym żyjemy.

Czym się zajmują organizacje ekologiczne?

Pozarządowe organizacje ekologiczne stawiają sobie za misję podejmowanie różnorodnych działań na rzecz ochrony środowiska. Mogą skupiać się na dbaniu o przyrodę, dążeniu do zachowania różnorodności biologicznej i ochronie zagrożonych gatunków. Inne zajmują się problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów lub skupiają się na zmianach klimatycznych. Kładą też bardzo duży nacisk na budowanie społecznej świadomości z zakresie ochrony środowiska i edukację ekologiczną. Organizowane przez nie kampanie, czy promowanie ekologicznych nawyków uświadamiają ludziom, jaka postawę należy przyjąć aby nam samym i przyszłym pokoleniom żyło się lepiej na Ziemi. W tym celu zbierają informacje, analizują i monitorują zmian jakie zachodzą w środowisku, następnie przeprowadzają różnego rodzaju projekty i akcje, które później docierają do ludzi i zwracają uwagę na problemy naszej Planety.

Greenpeace International

Do najbardziej znanych organizacji ekologicznych należy Fundacja Greenpeace, która została założona w Vancouver w Kanadzie. W 1971 roku grupa aktywistów protestowała przeciwko testom nuklearnym przeprowadzanym na Alasce przez rząd USA. Od tamtego czasu Greenpeace stale się rozwija, dzięki czemu zyskał miano największej instytucji ekologicznej na świecie. Dziś działa na rzecz ochrony przyrody w 55 krajach organizując pokojowe akcje, które mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy ekologiczne i niszczenie Ziemi.

Główna siedziba znajduje się w Amsterdamie. Fundacja działa wyłącznie dzięki darczyńcom. Nie przyjmuje żadnych pieniędzy od rządów i firm, co ma być gwarancją jej niezależności. Niektóre działania Greenpeace są dość radykalne i spotykają się z krytyką, czasem nawet ze strony innych organizacji ekologicznych.

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody

WWF - World Wide Found of Nature to pozarządowa organizacja ekologiczna o zasięgu międzynarodowym. Powstała w 1961 roku z inicjatywy Juliana Huxley’a, dyrektora generalnego UNESCO. Główna siedziba organizacji znajduje się w Szwajcarii, a logo organizacji to czarno-biała panda.

Głównym celem Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego. WWF prowadzi badania, edukuje i zbiera środki, które mają pomóc w ocaleniu zagrożonych gatunków i przeciwdziałać niszczeniu środowiska. Od 2000 roku WWF ma swój oddział w Polsce. Działania w naszym kraju skupiają się głównie na ochronie rzek i lasów oraz ochronie wilków, rysi i niedźwiedzi, a także ssaków bałtyckich takich jak morświny i foki szare.

Citizens Climate Lobby

CCL to międzynarodowa, pozarządowa organizacja, która powstała w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, a swoją główną siedzibę w w Coronado w Kalifornii. Jej założycielem był Marshall Saunders, który zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia ustawodawstwa przyjaznego dla klimatu. 

W swoich działaniach CCL skupia się na doprowadzeniu do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i promowaniu przejścia na odnawialne źródła energii. Organizację tworzą grupy wolontariuszy, którzy próbują zdobyć ponadpartyjne wsparcie rządzących w sprawie polityki klimatycznej. Działania te są popierane przez wielu naukowców-klimatologów.

BirdLife International

Ta międzynarodowa organizacja pozarządowa została założona w 1922 roku jako International Council for Bird Preservation (Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) i prowadziła swoją działalność do wybuchu II wojny światowej. W latach 80. XX wieku nastąpiło odrodzenie organizacji, a w 1993 roku zmieniono jej nazwę na BirdLife International.

Jest to federacja zrzeszającą różne organizacje ekologiczne na świecie zajmujące się ochroną ptaków i ich siedlisk. Aktualnie BirdLife International współpracuje z organizacjami z około 120 krajów. Polskim partnerem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Liga Ochrony Przyrody

W skrócie nazywana LOP, powstała 1928 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku 9 stycznia obchodzimy Dzień Ligii Ochrony Przyrody. Pierwszym prezesem był prof. Józef Mroziewicz. W stowarzyszeniu działali wybitni naukowcy. W czasie II wojny światowej liga zaprzestała swojej działalności, jednak po wojnie odrodziła się na nowo. To najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce a jej godłem jest żubr.

Organizacja duży nacisk kładzie na edukację w sferze ochrony przyrody i środowiska naturalnego, szczególnie wśród najmłodszych. Prowadzi szeroką działalność wydawniczą, organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, zachęca do wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska, a także organizuje różne akcje. Liga czuwa też nad przestrzeganiem praw związanych z ochroną przyrody.

Fundacja Ecobaltic

Ecobaltic to pozarządowa fundacja non-profit, która powstała w 1988 roku w Gdańsku. Podejmuje wiele proekologicznych działań, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi organizacjami na rzecz ochrony środowiska.

Do głównych celów Ecobaltic należy poprawa warunków środowiska naturalnego Bałtyku i jego lądowego otoczenia. Fundacja stawia na edukację ekologiczną, energetykę odnawialną i promuje recykling. Uczestniczy też w pracach badawczych i wspiera osoby lub inne organizacje, działające na rzecz ochrony środowiska morskiego i terenów nadmorskich.

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Historia Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska sięga 1988 roku. Właśnie wtedy grupa dziennikarzy, managerów i działaczy ekologicznych zaniepokojona stanem środowiska naturalnego, postanowiła założyć pozarządową organizację, która zajmowałaby się działaniami na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju kraju.

Ochrona różnorodności biologicznej i jej rozsądnego użytkowania to wiodąca misja fundacji, która jest realizowana poprzez różnorodne projekty zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Organizacja angażuje się też w działania związane z wdrażaniem rozwiązań technologicznych - np. dla gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarowania odpadami.

Ekoland

Organizacje ekologiczne działające w Polsce skupiają się też na temacie żywności. Jedną z nich jest Ecoland czyli stowarzyszenie producentów żywności metodami ekologicznymi. Inspiracją była działalność Stanisława Karłowskiego, który już w latach 30. XX wieku popularyzował rolnictwo biodynamiczne. W latach 80. XX wieku idee te były rozwijane, a oficjalną datą powstania stowarzyszenia Ecoland był 1 września 1989 roku.

Organizacja stawia sobie za cel promowanie i pomoc w takich metodach rolnictwa, które pozwalają produkować żywność bezpieczną i zdrową dla konsumenta, nie niszcząc przy tym naturalnego środowiska. Organizacja zajmuje się też przyznawaniem atestów produktom, które zostały wytworzone ekologicznymi metodami.

Jak wspierać organizacje ekologiczne?

Organizacje ekologiczne w Polsce i na świecie, w przeważającej większości działają dzięki darczyńcom. Każdy z nas, jeśli tylko chce, może wesprzeć wybraną fundację finansowo, nawet niewielką kwotą. Jeśli natomiast dysponujemy większą ilością czasu i czujemy, że chcemy bardziej zaangażować się w działalność ekologiczną, dobrym pomysłem będzie wolontariat.

Jednak nie tylko organizacje proekologiczne są odpowiedzialne za stan środowiska naturalnego. To my sami mamy największy wpływ na to, jak za kilkadziesiąt lat będzie wyglądała nasza Planeta. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji, podejmując choćby najmniejsze kroczki i zmieniając swoje nawyki na bardziej ekologiczne.

Oszczędzanie wody i energii elektrycznej, segregacja śmieci, używanie wielorazowych toreb na zakupy, picie filtrowanej wody zamiast tej z plastiku, niemarnowanie jedzenia, przejście na dietę wegetariańską lub wegańską oraz ograniczenie konsumpcjonizmu, np. poprzez kupowanie rzeczy z drugiej ręki - to wszystko są małe rzeczy, nie wymagające wielkiego wysiłku z naszej strony. Jeśli będziemy pamiętać o nich regularnie, a także dawać innym dobry przykład, możemy znacząco przyczynić się do ochrony środowiska.