Uważa się, że nadawanie jakiegokolwiek imienia ma wymiar magiczny. To wraz z imieniem zyskujemy pewną tożsamość – imię stanowi coś, co nas definiuje. Jednak nie we wszystkich imionach kryje się magiczny potencjał. Przede wszystkim interesujące są imiona słowiańskie – ich etymologia może zaskakiwać.

Dlaczego niektóre imiona są magiczne?

Słowianie wierzyli, że nadaniem odpowiedniego imienia można wpłynąć na losy dziecka – zapewnić mu sławę czy powodzenie, otoczyć opieką lub przewidzieć przyszłość. Dlatego, według ich wierzeń, magiczne imiona były wyjątkowo istotne. Traktowano je niczym wróżby lub zaklęcia. Zgodnie ze słowiańską obyczajowością, w momencie nazywania dziecka decydowało się o jego dalszym życiu.

„Każde słowo wypowiedziane w sytuacji obrzędowej, w tym również imię, było słowem szczególnym i miało wagę magiczną. W kulturze pierwotnej osobę i jej imię łączył nie umowny związek, lecz rzeczywista więź. Wierzono, że imię stanowi część swojego nosiciela, jest mu współistotne, przesądza o jego losie” – potwierdza językoznawczyni Bożena Hrynkiewicz-Adamskich.

Imiona chroniące lub wróżące szczęście można potraktować jako zaklęcia białej magii. Wypowiadane są w dobrej wierze, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa lub powodzenia.

Współcześnie nie przywiązuje się aż takiej wagi do etymologii imion, ale nie da się zaprzeczyć, że dalej powszechne są związane z nimi stereotypy i przesądy. Wybierając imię dla dziecka, często kierujemy się nie tylko jego brzmieniem, ale również skojarzeniami. Wciąż panuje przekonanie, że nadając określone imię, możemy utrudnić dziecku życie, narazić je na ośmieszenie i przysporzyć mu kłopotów lub wręcz odwrotnie – sprawić, że będzie wywoływać jedynie pozytywne reakcje. Okazuje się więc, że imię – pozornie nic nieznaczące – może rzutować na całe nasze życie.

Magiczne imiona męskie i ich znaczenie

W przypadku magicznych imion męskich uwagę zwracają przede wszystkim te imiona, które zakończone są na cząstkę „-sław”. Jak można się domyślić, oznacza ona sławę. Przykładowe imiona:

 • Bogusław – pierwszy z członów, jaki składa się na to imię, można kojarzyć z bogiem, ale również z bogactwem, czy też, według wcześniejszych znaczeń, ze szczęściem. Imię Bogusław można rozumieć jako „ten, który sławi boga” lub „ten, który sławi szczęście”. Imię Bogusław było traktowane niczym zaklęcie zapewniające radość, bogactwo lub pobożność.
 • Stanisław – oznacza „ten, który stanie się sławy”. Nadając to imię, rodzice zakładali, że ich pociecha zyska sławę.
 • Radosław – czyli „ten, który sławi radość” lub „ten, który chętnie radzi”. To imię stanowi wróżbę życia pełnego radości. Miało charakteryzować osoby, które będą troszczyć się i opiekować innymi, udzielać im rad i pomocy.

Wśród Słowian popularne były również imiona, które miały świadczyć o pobożności noszących je ludzi:

 • Bogdan – to imię można rozumieć jako „dany od boga”.
 • Bogumił – czyli „ten, który miłuje boga”.

Imiona traktowane były również jako wróżba dotycząca przyszłości. Przykładowo:

 • Wojciech – czyli „ten, którego cieszy wojna” nadawane był chłopcom, którym przewidywano zapał do walki.
 • Zbigniew – a więc „ten, który pozbył się gniewu”. Imię Zbigniew pełniło funkcję zaklęcia, które przynosiło spokój i łagodność nazywanego w ten sposób chłopca.

Istnieją również imiona, które kojarzą się wyjątkowo negatywnie. Ze względu na skojarzenia ze złem czy satanizmem, rezygnuje się z nadania takich imion jak Belzebub czy Lucyfer. Wierzy się, że w nich zaklęta jest wyjątkowo silna, satanistyczna energia.

Co ciekawe, w polskiej kulturze nie funkcjonuje imię Jezus, chociaż jest ono powszechne np. w krajach hiszpańskojęzycznych. W Polsce uważa się, że to imię jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla syna chrześcijańskiego boga, a więc zwykły śmiertelnik nie może go nosić. Jednocześnie można spotkać się z imionami bogów egipskich – na przykład Izydor.

Magiczne imiona damskie i ich znaczenie

Wiele słowiańskich, magicznych imion damskich powstało dzięki dodaniu końcówki –a do imienia męskiego. Podobnie jak imiona męskie, również i żeńskie najczęściej składały się z dwóch członów i zawierały w sobie wróżbę dotyczącą przyszłości dziecka. Na przykład:

 • Ludomiła – czyli „ta, która jest miła dla ludu”. W ten sposób przewidywano, że nazywana dziewczynka będzie lubiana i popularna.
 • Mirosława – oznacza „ta, która sławi mir”. Mir, czyli spokój, przypisywany był dziewczynkom, którym życzono łagodności i opanowania.
 • Nawoja – jak wskazuje Rada Języka Polskiego, to imię wiązało się z życzeniem bycia dobrym wojownikiem. Traktowane było jako zaklęcie – miało nadawać sił i chęci do walki.

Oprócz magicznych imion, które miały przewidywać przyszłość, można wyróżnić imiona ochronne. Przykładowo:

 • Niemira – Słowianie wierzyli, że dodając do imienia zaprzeczenie, wprowadzają złe duchy w błąd i w ten sposób ochronią dziecko. Imię, tak jak i inne magiczne symbole ochronne, stanowiło tarczę przed niszczycielską, niesprzyjającą energią.

Warto wziąć pod uwagę, że to, które imiona są magiczne, a które nie, ulega zmianom i wiąże się z modą na imiona. Jak wskazuje językoznawca Mateusz Adamczyk, jeszcze niedawno za ośmieszające imiona uważano Weronikę czy Agnieszkę – dzisiaj są one całkowicie neutralne i nie wierzą się z negatywnymi emocjami.

Przez lata imię Maria było postrzegane jako szczególne i przeznaczone jedynie Maryi. Dzisiaj jest powszechnie nadawane. Mimo to wiele osób nadal wierzy w jego wyjątkowe znaczenie. Jednocześnie imiona bogów egipskich czy greckich straciły na swoim pierwotnym znaczeniu i nie zauważa się ich magicznej energii. Takie imiona jak Diana czy Gaja, choć były noszone przez greckie boginie, dzisiaj są nie niosą za sobą magicznych konotacji. 

Co ciekawe, nie tylko imiona zawierają w sobie magiczną energię. Sprawdź znaczenie godzin – może się okazać, że próbują się z Tobą skontaktować anioły. Jaką wiadomość chcą Ci przekazać?

Źródło: B. Hrynkiewicz-Adamskich, Słowiańskie imiona osobowe – vocem magicae, "Onomastica Slavogermanica" 2011.