Spotkanie odbyło się 18 czerwca, tydzień po ogłoszeniu naboru do II edycji programu Jestem Liderką. Uczestnicy spotkania - absolwentki pierwszej edycji programu, ich mentorki, partnerzy i ambasadorki programu. Uczestnicy rozmawiali o odpowiedzialnym budowaniu lepszej przyszłości oraz poszukiwaniu synergii wśród różnych grup społecznych. „Inicjatywy takie jak „Jestem Liderką” mają wielką moc, ponieważ dają możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami i inspirują innych do działania"  mówiła Dorota Strojkowska nawiązując do efektu motyla, czyli serii pozornie nieistotnych elementów, które mogą zmienić bieg historii i nasz los. Karolina Zapadka, ambasadorka programu i szefowa Babraham Accelerator, opowiadała o swoich niezwykłych osiągnięciach z dziedziny biotechnologii, zachęcając do działania na rzecz lepszych nas, mówiąc „Miejcie odwagę sięgać po marzenia”. Agnieszka Woźniak-Starak, która również pełni rolę ambasadorki programu, podzieliła się swoimi refleksjami na temat mowy nienawiści i jednocześnie radząc, jak sobie z nią radzić.

Absolwentki pierwszej edycji zaskakują swoją odwagą i troską o społeczeństwo. Tak było i tym razem, kiedy zaproponowały debatę na temat trzech ważnych problemów: wyrównywania szans edukacyjnych pomiędzy miastem i wsią, ograniczania zużycia plastiku oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. „Ograniczony dostęp do kultury to problem wielu młodych osób. Chciałabym, żeby chęć udziału w interesujących inicjatywach prospołecznych nie wiązała się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania”, powiedziała Małgosia Lebioda, uczestniczka pierwszej edycji programu, która aktualnie odbywa staż w Departamencie Rozwoju Personalnego w Santander Bank Polska, który jest głównym partnerem programu Jestem Liderką. „Te spotkania, to niesamowity potencjał, który trzeba rozwijać. A potem z dumą obserwować jak przekształca się w wielkie rzeczy”, podsumowała Dorota Strojkowska.

Długoterminowym celem programu, jak podkreśla dyrektor zarządzająca Vital Voices Ela Raczkowska, jest zbudowanie społeczności młodych liderek, które dzięki wzajemnemu wsparciu i dzieleniu się wiedzą będą mieć odwagę do działania i chęć zmieniania otaczającej rzeczywistości. Rekrutacja do drugiej edycji programu trwa.