Czy sny się sprawdzają?

Ludzie, od zarania dziejów doszukują się ukrytego w snach przekazu. Już w czasach starożytnych mówiono o prorokach, potrafiących wyśnić wizję przyszłych wydarzeń. Nasza cywilizacja nieustannie ewoluuje, żyjemy w czasach rozwiniętej nauki, a mimo to, wciąż nie brakuje osób, wierzących w proroczą moc snów. Czy słusznie? Marzenia senne wciąż są zjawiskiem, które skrywa wiele tajemnic. O ile mechanizm powstawania snów został dość dokładnie poznany, to funkcja, jaką pełnią nocne projekcje, nadal pozostaje wielką niewiadomą. Istnieje kilka teorii na ten temat, jednak żadna z nich nie została potwierdzona w 100 procentach. Niektórzy naukowcy są zdania, że w trakcie snu, ludzki mózg analizuje i przetwarza informacje nabywane na jawie. Na tej podstawie, tworzy senne wizje. Te często bywają nielogiczne, jednak to tylko pozory. Wiele badań potwierdza bowiem, że w trakcie snu, możemy rozwiązywać wiele problemów doświadczanych w realnym świecie.

Spójrzmy na to z tej strony - skoro sen to analiza danych, ich sprawdzalność rzeczywiście wydaje się być możliwa, lecz nie w ujęciu zdolności jasnowidzenia. To zagadnienie należy rozpatrywać w kategoriach psychologicznych i neurologicznych. Zdarza się tak, że na jawie nie dostrzegamy pewnych faktów. Nie znaczy to jednak, że te nie są rejestrowane przez mózg. Informacje, które znajdują się poza naszą świadomością, są przetwarzane podświadomie, w trakcie snu. Możliwe jest więc, że wyśnimy rozwiązanie danej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że nielogiczny charakter niektórych snów sprawia, że nie zawsze otrzymujemy odpowiedź w formie dosłownej. Zdarza się, że nocna projekcja to ciąg pozornie niepowiązanych ze sobą zdarzeń, rozrzuconych na osi czasu i przestrzeni. Jeżeli jednak umiejętnie je zinterpretujemy, wszystko nagle nabierze sensu. 

Interpretacja snów – jak to robić?

Interpretacja snów to skomplikowane zagadnienie. Obecnie, nauki Zygmunta Freuda uważa się już za przestarzałe, pełne luk. Nie brakuje jednak badaczy snów, którzy są zdania, że ich treść jest metaforycznym odzwierciedleniem tego, co gromadzimy w podświadomości. Jak trafnie interpretować sny?

W pierwszej kolejności należy zadbać o to, żeby móc zapamiętać możliwie najwięcej szczegółów sennej projekcji. Każdej nocy, śnimy nawet 5 snów, ale zwykle nie pamiętamy żadnego, czasami tylko jeden. Świetnym sposobem na zapamiętywanie marzeń sennych jest notowanie wszystkiego, co uda nam się przypomnieć. Należy to robić od razu po przebudzeniu, zanim wstaniemy z łóżka. Po pewnym czasie, zaczniemy przypominać sobie na tyle dużo, by wykonać dokładną analizę snu.

Aby móc zinterpretować senny obraz, przede wszystkim należy wskazać na jego główny motyw. Zastanów się, który element snu był najbardziej wyrazisty? Który stanowił centrum całej akcji? Następnie, zastanów się nad etapami snu, między którymi wystąpiły związki przyczynowo-skutkowe. To istotne, bowiem interpretacja poszczególnych fragmentów, składających się na jeden sen, jest łatwiejsza niż interpretacja całości sennego marzenia.

Na kolejnym etapie, musisz podeprzeć się sennikiem. Nocne projekcje są dosłownie przepełnione symbolami, które stanowią metaforę danego stanu lub sytuacji. Bez starożytnej wiedzy, zawartej w księdze snów, dokładna interpretacja snu nie będzie możliwa.

Kolejnym krokiem jest wyodrębnienie łańcuchów pobocznych snu. Przypomnij sobie wszystkie szczegóły, nawet te, które pozornie nie mają znaczenia. Gdy już przełożysz senne metafory na formę dosłowną, zacznij zastanawiać się nad życiowymi sytuacjami, do których mogą się odnosić.

Jeżeli zaobserwujesz, że senne wydarzenia zaczynają sprawdzać się na jawie, możesz sobie pogratulować - twój sen został prawidłowo odczytany. Jeżeli nie uda się za pierwszym razem, nie zniechęcaj się. Interpretacja snów jest trudną sztuką, która wymaga sporego doświadczenia. 

Sny prorocze - jak odczytać ich znaczenie? >>