Aby wziąć udział w konkursie należy:


1. Wysłać poniższy formularz zgłoszeniowy on-line (Część A) do dnia 15.05.2023 r.


w kolejnym etapie, po potwierdzeniu uczestnictwa kandydata przez Organizatora:
2. W dniach 10-19.06.2023 r. dostarczyć pracę konkursową (osobiście lub poprzez kuriera) bezpośrednio na adres wystawy:

„Młodzi na Start”
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98, sala F0.20 (lokal zewnętrzny parter)
81-451 Gdynia
z dopiskiem ,,Młodzi na start 2023"
 

Do pracy należy dołączyć:
- wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszenia projektu (część B)
- wydrukowane i podpisane OŚWIADCZENIE o uregulowanej sytuacji prawnej projektu

- drogą mailową do dnia 14.06.2023 przesłać wypełniony Formularz GDD2023

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
 

 

Formularz zgłoszeniowy Część A:

 

W tym formularzu pytamy o twoją pracę konkursową. Przygotuj jej dokładny, rzeczowy opis oraz ładne zdjęcia na białym tle. Pamiętaj o nazwie swojego projektu.
Jeżeli zakwalifikuje się do wystawy pokonkursowej, będziemy się nią posługiwać przy promocji twojej pracy. Bądź konkretny!

Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash-a, Silverlight-a ani HTML5.

Przeciągnij plik tutaj

lub

Wybierz plik
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash-a, Silverlight-a ani HTML5.

Przeciągnij plik tutaj

lub

Wybierz plik
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash-a, Silverlight-a ani HTML5.

Przeciągnij plik tutaj

lub

Wybierz plik
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash-a, Silverlight-a ani HTML5.

Przeciągnij plik tutaj

lub

Wybierz plik
Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash-a, Silverlight-a ani HTML5.

Przeciągnij plik tutaj

lub

Wybierz plik

INFORMACJA O UCZESTNIKU KONKURSU:

Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash-a, Silverlight-a ani HTML5.

Przeciągnij plik tutaj

lub

Wybierz plik

*Pole obowiązkowe

Administrator danych: Burda Media Polska Sp. z o. o., Marynarska 15, Warszawa. 
Cel przetwarzania danych: Przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie, wydanie i odbiór nagrody, rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego.  W razie wyrażenia odrębnej zgody – wysyłanie newslettera lub marketing bezpośredni. 
Podstawy prawne przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność danych do przeprowadzenia konkursu, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora;  Marketing elektroniczny - dobrowolna zgoda. 
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, nasi Zaufani Partnerzy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. 
Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; prawo do wycofania zgody; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Konkursów”

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych znajdziesz w „Polityce Prywatności Konkursów”.