Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Wysłać poniższy formularz zgłoszeniowy on-line do dnia 16.05.2019 r.
2. W dniu 23.05.2019 r. dostarczyć pracę konkursową (osobiście lub poprzez kuriera) bezpośrednio na adres wystawy:

„Młodzi na Start”
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
Budynek IV
Parter F0.20

Do pracy należy dołączyć:
- wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszenia projektu (część B).
- wydrukowane i podpisane OŚWIADCZENIE o uregulowanej sytuacji prawnej projektu.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
 

W tym formularzu pytamy o twoją pracę konkursową. Przygotuj jej dokładny, rzeczowy opis oraz ładne zdjęcia na białym tle. Pamiętaj o nazwie swojego projektu.
Jeżeli zakwalifikuje się do wystawy pokonkursowej, będziemy się nią posługiwać przy promocji twojej pracy. Bądź konkretny!

Zbieranie danych zostało zakończone.