Aby wziąć udział w konkursie należy:


1. Wysłać poniższy formularz zgłoszeniowy on-line (Część A) do dnia 29.05.2020 r.
2. W dniu 26.06.2020 r. dostarczyć pracę konkursową (osobiście lub poprzez kuriera) bezpośrednio na adres wystawy:

„Młodzi na Start”
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
 

Do pracy należy dołączyć:
- wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszenia projektu (część B)
- wydrukowane i podpisane OŚWIADCZENIE o uregulowanej sytuacji prawnej projektu

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
 

 

Formularz zgłoszeniowy Część A:

 

W tym formularzu pytamy o twoją pracę konkursową. Przygotuj jej dokładny, rzeczowy opis oraz ładne zdjęcia na białym tle. Pamiętaj o nazwie swojego projektu.
Jeżeli zakwalifikuje się do wystawy pokonkursowej, będziemy się nią posługiwać przy promocji twojej pracy. Bądź konkretny!

Zbieranie danych zostało zakończone.

 

Formularz zgłoszeniowy wkrótce zostanie uruchomiony