Architekt, członek warszawskiej Spółdzielni Artystów „Ład”, współautor projektu kultowego krzesełka "Sarenki", założyciel i długoletni dziekan Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dorobek artystyczny i naukowy Wladysława Wincze jest imponujący. Od 12 grudnia można go podziwiać na wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Ekspozycja „Władysław Wincze. Wnętrza” ukazuje ciągłość wielowątkowej twórczości artysty i obejmie szerokie spectrum jego działalności, na którą składają się prototypy i projekty mebli, dekoracje i projekty wnętrz, projekty tkanin, rysunki oraz grafiki. 

Wincze mocno związany z Warszawą i Wrocławiem był „zawieszony między miastami” (jak pisał sam o sobie). Pierwsza część ekspozycji dotyczy zatem okresu przedwojennego w stolicy: studiów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, działalności w Spółdzielni Artystów „Ład” i współpracy z Olgierdem Szlekysem pod szyldem Spółki autorskiej. Druga część wystawy poświęcona będzie twórczości powojennej, skupionej przede wszystkim na współtworzeniu struktur i programu nauczania Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w tym powołania do życia i opracowania koncepcji dydaktycznej Wydziału Architektury Wnętrz. Z tego okresu pochodzą projekty funkcjonalnych wnętrz i mebli przeznaczonych do produkcji przemysłowej, a także konkursowe prace projektowe wnętrz domków fińskich na Górnym Śląsku.

Wystawa trwa do 27 lutego.  
Kurator: dr Tomasz Mikołajczak
Aranżacja wystawy: Jacek Kos
Identyfikacja wizualna: Marta Płonka
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Współorganizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu