"Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia"

Dobre wieści: od dzisiaj Witkacy w Muzeum Narodowym w Warszawie! Nowa, obszerna wystawa czasowa prezentuje twórczość Witkacego poprzez osadzenie prac artysty w XX-wiecznych i współczesnych kontekstach teoretycznych. Tradycyjną, chronologiczną narrację zastąpił tu przegląd tematów ważnych dla samego Witkiewicza. "Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia" koncentruje się wokół pojęć takich jak: kosmos, ciało, ruch, wizja artystyczna, przeżycie metafizyczne, historia i kryzys kultury. Mamy tu także nowe spojrzenie na działania performatywne i paraartystyczne Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

Czuły sejsmograf

- Całokształt refleksji filozoficznej Witkacego wydaje się określać horyzont jego twórczości artystycznej i literackiej. Jego dzieła rejestrowały rytm przemian epoki, w której żył. Podejmowały tematykę nowoczesnego życia w sposób aluzyjny, podporządkowując aktualne doświadczenie historyczne wymogowi konstrukcyjnej jedności dzieła. Wybory i intuicje Witkacego nierzadko okazują się prorocze i do dziś aktualne - czytamy w komunikacie prasowym MNW.

Na ekspozycji w MNW

Goście mogą oglądać ponad 500 prac – obrazów, rysunków, pasteli i fotografii ze zbiorów własnych MNW oraz z licznych muzeów i instytucji w Polsce (spora kolekcja znajduje się w Słupsku, polecamy odwiedzenie Białego Spichlerza - Muzeum Pomorza Środkowego), a także rzadko prezentowane dzieła z kolekcji prywatnych. Ekspozycję uzupełniają unikatowe archiwalia i materiały wideo. Kuratorami wystawy są Zofia Machnicka (Muzeum Narodowe w Warszawie) i Paweł Polit (Muzeum Sztuki w Łodzi). Za projekt ekspozycji odpowiada Jarosław Kozakiewicz. Wystawę objął patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę będzie można oglądać do 9 października 2022.