Modernistyczna willa rodziny Katelbachów znalazła się właśnie w rejestrze zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Wpisu na listę dokonał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki. Dom w Lasku obok Celestynowa powstał w latach 1937-1938 dla rodziny inżyniera Stefana Katelbacha, przedsiębiorcy i właściciela Zakładów Przeróbki Drzewa.

Willa Katelbachów

Autorem projektu willi jest najprawdopodobniej Juliusz Nagórski. Ten polski architekt, urbanista i malarz (w dorobku między innymi Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Oficerski Yacht Club w Augustowie) zaprojektował dla Katelbacha także letnią willę w Juracie. Willa Katelbachów w Lasku to dobry przykład modernizmu. - Dawna Willa Katelbachów stanowi cenny przykład luksusowego modernistycznego budynku mieszkalnego wzniesionego na podstawie indywidualnego projektu architektonicznego uwzględniającego kompleksowy wystój i rozwiązania materiałowego. Walory artystyczne budynku wyrażają się zarówno w zewnętrznej formie architektonicznej jak i rozplanowaniu oraz wystroju wnętrz. Kubiczne segmenty i opływowe narożniki silnie rozczłonkowanej bryły wraz z fakturalnym zróżnicowaniem powierzchni elewacji wywodzą się z form stylu międzynarodowego, rozpowszechnionego w dwudziestoleciu międzywojennym. Efekty przestrzenne podkreśla dodatkowo układ tarasów wiążących kompozycję przestrzenną budynku z otaczającym terenem - czytamy w komunikacie na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ciekawe wnętrza

Po wojnie budynek stał się własnością Skarbu Państwa (była tu szkoła, potem sanatorium przeciwgruźlicze). W 1972 roku willa przeszła pod zarząd PAN i stała się siedzibą ośrodka szkoleniowego Instytutu Wysokich Ciśnień (UNIPRESS). Na szczęście zachowało się sporo elementów wystroju wnętrza: kafle huculskie o motywach ludowych pozyskane tu specjalnie z przywiezionego z Pokucia pieca, kute kraty, kamienne parapety i posadzki, parkiety, sztukaterie.