Wielcy Małym to akcja propagująca adopcję zwierząt bezdomnych pozostających w schroniskach i domach tymczasowych. W każdym roku w wyniku akcji wybrane najuboższe schroniska w Polsce otrzymują pomoc doraźną w postaci darów, karmy, leków, zabiegów weterynaryjnych, innych niezbędnych środków niezbędnych do przetrwania zimy. Pomysłodawcami akcji są Beata Pawelczyk-Błasiak i Piotr Piasecki. Głównym beneficjentem jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA, która dokonuje podziału wszystkich środków i darów pomiędzy schroniska objęte pomocą: Schronisko dla Zwierząt w: Korabiewicach, w Łodzi (ul. Marmurowa), Skierniewicach, Gliwicach, Przytulisko w Głownie, Schronisko Canis w Kruszewie, Fundację Ostatnia Szansa w Boguszycach i Schronisko w Tomaszowie Maz. (od tego roku).  W tym roku pomocą objęte jest ponad 1700 psów, 500 kotów i 60 innych zwierząt (w tym koni, zwierząt gospodarskich).  

W dniach 5-19 maja w DESA UNICUM odbywa się aukcja na rzecz schronisk objętych pomocą akcji Wielcy Małym. Swoje dzieła przekazali następujący artyści: Anna Bimer, Bogna Gniazdowska, Anna Gruszczyńska, Katarzyna Januszko, Katarzyna Jędrysik-Castellini, Elena Leszczyńska, Joanna Mieszko-Nita - 2 prace (obraz + zdjęcie), Weronika Naszarkowska-Multanowska, Monika Osiecka, Magdalena Shummer-Fangor, Olga Wolniak, Slavo Chrystow, Czesław Czapliński - 2 prace (2 zdjęcia), Stasys Eidrigevicius, Tomasz Dominik, Maciej Zbigniew Dowgiałło, Andrzej Fogtt, Jacek Gawłowski, Sylvester Grey, Wiktor Gutt, Krzysztof Kokoryn, Łukasz Leskier, Jacek Łydżba, Franciszek Maśluszczak, Piotr Młodożeniec, Stanisław Młodożeniec, Mikołaj Obrycki, Rafał Olbiński, Dariusz Pala, Józef Panfil, Andrzej Pągowski, Artur Przebindowski, Marek Ruff, Wiesław Szamocki (3 prace), Grzegorz Śmigielski, Raf Tarnawski, Marcin Rząsa, Mieczysław Wasilewski, Józef Wilkoń.Dodatkowo będą licytowane dary od: Honorowej Patronki Akcji Wielcy Małym - Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy  (naszyjnik + zdjęcie  z dedykacją), Montblanc - pióro “Mały Książę", Janusz Chabior – obraz i spotkanie, Agata Buzek – zdjęcie z autografem i spotkanie (Wieczór teatralny), Szymon Majewski – zdjęcie z autografem i spotkanie (O sztuce a nawet sztukach wielu), Antek Królikowski - zdjęcie z autografem spotkanie (Wieczór filmowy).