„Vilhelm Hammershøi. Światło i cisza” 

„Vilhelm Hammershøi. Światło i cisza” to tytuł pierwszej w Polsce wystawy dedykowanej jednemu z najważniejszych duńskich malarzy przełomu XIX i XX wieku. Ekspozycję będzie można oglądać już od 5 marca w w Muzeum Narodowym w Krakowie. W ramach wystawy pokazanych zostanie około 50 niezwykłych dzieł najwyższej klasy (obrazy olejne, akwarele, rysunki i fotografie), wypożyczonych z wiodących muzeów i instytucji sztuki w Europie. Celem wystawy jest przybliżenie polskim odbiorcom artystycznego dorobku Vilhelma Hammershøia, z uwzględnieniem kluczowych motywów jego dzieł, jak charakterystyczne widoki wnętrz, niezwykłe krajobrazy czy miejskie pejzaże.

Sztuka Vilhelma Hammershøia

Celem wystawy jest stworzenie narracji o życiu i twórczości Vilhelma Hammershøia na kilku płaszczyznach. Z jednej strony prześledzony zostanie rozwój stylu Hammershøia i szeroki zakres osiągnięć artystycznych, z drugiej strony zgłębione zostaną kluczowe problemy jego twórczości, jak kolorystyczne wyrafinowanie, oszczędność narracji, rola światła, kontemplacyjny nastrój czy wyczucie przestrzeni w połączeniu ze sposobem rozumienia kompozycji. Dlatego też główne rozdziały narracji wystawy, zapoczątkowane pracami z okresu studiów w akademii, zostaną zbudowane wokół kluczowych motywów: od charakterystycznych wnętrz, pustych lub z postacią kobiety, przez niezwykłe krajobrazy i miejskie pejzaże, po portrety osób z kręgu rodziny oraz akty. Osobny rozdział poświęcony będzie problematyce techniki artysty. Ze względu na chęć pokazania możliwe pełnego obrazu spuścizny artysty, wystawa obejmie również rzadko eksponowane akwarele i rysunki, a także fotografie będące dla artysty autonomicznym medium twórczym.

Pierwsza taka wystawa w Polsce

Ze względu na to, że jest to pierwsza w Polsce wystawa prezentująca dzieła najbardziej cenionego duńskiego malarza przełomu XIX i XX wieku, będzie ona miała charakter monografii mającej na celu przede wszystkim przybliżenie sylwetki artysty i zaprezentowanie szerokiego spektrum jego twórczości. W ramach tego projektu polska publiczność pozna dorobek Hammershøia na przykładzie wybitnych obrazów, ukazujących zarówno kluczowe, jak i mniej znane motywy jego dzieł. Pod względem różnorodności motywów i dzieł zaprezentowanych na wystawie, to także najszersze do tej pory ujęcie twórczości Hammershøia. Wystawa potrwa do 8 maja tego roku. Polecamy mocno i oczywiście zapraszamy do Muzeum Narodowego w Krakowie!