Stacja kolejowa Warszawa Powiśle (przy Smolnej i Herberta) to perełka powojennej architektury modernistycznej w Warszawie. Wzniesiona pod kierunkiem Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka w latach 1954-1963 mocno wrosła w krajobraz Powiśla. To jeden z czterech przystanków, które powstały na podmiejskim odcinku linii średnicowej. Jej projekt zatwierdzono już w dwudziestoleciu międzywojennym. Obiekt zachwyca ekspresyjną formą (łupinowe, pofalowane dachy), nowoczesne linie i jest doskonale wkomponowany w skarpę. Obecnie w jednej z kas biletowych działa klubokawiarnia Warszawa Powiśle. 

PKP Powiśle to także imponujące, nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne. Dzięki nim właśnie betonowe zadaszenia cechują się lekkością. Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków przystanek z uwagi na zachowane wartości historyczne, naukowe i artystyczne. W uzasadnieniu decyzji czytamy miedzy innymi:
"Przystanek dokumentuje powojenny rozwój kolejnictwa na terenie Warszawy. Architekci dokończyli, przerwany wojną, projekt linii średnicowej, rozszerzając jego koncepcję o budowę przystanków osobowych, wiążących podmiejski ruchu kolejowy z komunikacją miejską. Obiekt posiada również wartości historyczne, dokumentujące rozwój kolejnictwa i Warszawy (a pośrednio również proces odbudowy, jak i rozbudowy miasta zniszczonego działaniami wojennymi) oraz wybitnych architektów, będących autorami pozostałych przystanków i dworców linii średnicowej, w tym najważniejszego z nich Dworca Centralnego." Ta decyzja bardzo nas cieszy. Obiekt zostanie objęty bowiem szczególną ochroną.